App voor duurzame inzetbaarheid

Werkgeversvereniging AWVN heeft een app ontwikkelt waarmee concreet door werknemers gewerkt kan worden aan duurzame inzetbaarheid. Ze krijgen door de app ‘Tiptrack’ meer inzicht in hun werksituatie, ontwikkelingsmogelijkheden, financiële situatie en gezondheid. Zesduizend werknemers van KLM hebben er inmiddels positieve ervaringen mee opgedaan.
 
Hoe meer inzicht werknemers krijgen in hun eigen situatie, hoe groter de kans op hun duurzame inzetbaarheid en het vergroten van hun kansen op de arbeidsmarkt. 
De app bestrijkt – in combinatie met een digitaal platform – de vier belangrijke terreinen die invloed op de duurzame inzetbaarheid hebben: werk, ontwikkeling/scholing, gezondheid en financiën. De deelnemende werknemers beoordelen hun werkdag en krijgen via de app persoonlijke tips en inzicht in de eigen situatie. Daarmee wordt ook het plannen maken voor de toekomst bevorderd.
De app voldoet aan de nieuwste privacyregels voor de bescherming van de privacy van werknemers. De werkgever kan op geen enkele manier gegevens naar individuele werknemers herleiden. 
 

App in bedrijf bij KLM

Van de 13.000 medewerkers van het grondpersoneel bij KLM hebben zesduizend medewerkers gebruik gemaakt van de app en het bijbehorende ontwikkelingsbudget. Meer dan de helft heeft een online beroeps- of gezondheidstest uitgevoerd en een cursus of opleiding gekocht. 
 

Van belang voor de ondernemingsraad

Zo’n app draagt bij aan de duurzame inzetbaarheid van personeel, maar alleen als er ook mogelijkheden zijn om vervolgactie te ondernemen. Alleen meten is niet voldoende. Daar waar medewerkers vaststellen dat er werk gemaakt moet worden van hun inzetbaarheid, daar zal ook geld beschikbaar moeten zijn voor aanvullend onderzoek, cursus of opleiding. Zo heeft KLM meer dan twee miljoen euro uitgegeven aan de app en de daaruit voortvloeiende maatregelen voor deze 6000 medewerkers. 
Meedoen aan de app zonder budget voor het financieren van de benodigde maatregelen zal niet tot de gewenst inzetbaarheid leiden. Pleit dus als OR voor een integrale aanpak.
 
  • Meer lezen over Tiptrack? Klik hier
  • Als ondernemingsraad aan de slag met duurzame inzetbaarheid van personeel? Klik hier