Wie betaalt de kosten voor de externe deskundige?

Als een ondernemingsraad zich wil laten bijstaan door een externe deskundige volstaat een melding daarover aan bestuurder. De melding moet ook de kosten voor deze bijstand bevatten, zodat de ondernemer weet wat het hem gaat kosten. Deze gang van zaken – terug te vinden in de WOR, artikel 22, 2e lid – wordt wat anders als de kosten worden gemaakt door de ondernemingsraad voor feitelijk een andere onderneming dan het bedrijf waarvoor de OR is ingesteld. 
 
Als bij een aanbesteding voor het openbaar vervoer die gewonnen wordt door een andere ondernemer dan die deze concessie nu uitvoert en de OR een deskundige de opdracht geeft om voor de nieuwe onderneming naar de medezeggenschapstructuur te kijken ontstaat er verschil van mening over wie deze kosten moet gaan betalen. Het personeel van de oude organisatie is bijna in zijn geheel in dienst gekomen van de onderneming die de concessie gewonnen heeft. 
De ondernemingsraad huurt – voorafgaand aan de start van de concessie door de nieuwe onderneming – deskundigheid in om over de medezeggenschapsstructuur bij de nieuwe ondernemer te adviseren. Nadat de kantonrechter de OR eerst in het ongelijk stelde heeft nu het Gerechtshof een uitspraak gedaan.
 

Uitspraak Gerechtshof

Naar het oordeel van het Hof is de oude ondernemer verantwoordelijk voor het betalen van de kosten voor de inhuur van deskundigheid door de OR. Voorafgaand aan de overgang van de concessie naar de andere ondernemer was nog niet alles bekend over hoe die overgang zou plaatsvinden en welke gevolgen dit voor de medezeggenschap en medezeggenschapsstructuur bij de nieuwe ondernemer zou hebben. Het is dan ook logisch dat de oude ondernemer betaald voor de inhuur. Dat de ondernemingsraad vooral vragen had over de medezeggenschap na de overgang van concessie maakt dat niet anders. De OR kon voorafgaand aan de overgang van concessie niet bij de nieuwe ondernemer terecht voor deze kosten, er was immers nog geen formele relatie en medezeggenschapsstructuur. Het Hof vindt hoogte van de kosten die de OR gemaakt heeft redelijk en ook die factor speelt mee in het oordeel. 
 

Zelf de uitspraken lezen?

  • De tussenuitspraak zelf lezen? Klik hier
  • De einduitspraak zelf lezen? Klik hier