RoadMapp: werken aan werksfeer en werkplezier

Als je in de organisatie werken wil aan een betere werksfeer en groter werkplezier, dan is de RoadMapp een handig hulpmiddel om daarover het gesprek te openen.
 
Met behulp van de RoadMapp kunnen 4 tot 8 werknemers met elkaar praten over een specifiek onderwerp. Zo zijn er RoadMapp’s voor werkstress, duurzame inzetbaarheid en goede werksfeer. Het doel van het gesprek – dat aan de hand van vragen en opdrachten wordt gevoerd – is niet alleen de huidige gang van zaken te bespreken maar ook de gewenste toekomst. De RoadMapps zijn zo gemaakt dat er geen begeleider nodig is om het te gebruiken.
Teams kunnen het – met of zonder leidinggevenden – gebruiken om op die manier de juiste maatregelen te kunnen invoeren die werkplezier te vergroten, stress te verminderen en medewerkers duurzaam inzetbaar te houden. 
 

Zelf ervaren

De ondernemingsraad of VGWM-commissie die wel wat voelt voor het verbeteren van werkplezier, het verminderen van werkstress of het duurzaam inzetbaar houden van werknemers kunnen natuurlijk eerst zelf ervaring op doen met online-instrument om vervolgens met de bestuurder te overleggen over het breed benutten van deze instrumenten in de organisatie.
 
Zelf aan de slag met de RoadMapp? 
  • Werkstress: Klik hier
  • Duurzame inzetbaarheid: Klik hier
  • Goede werksfeer: Klik hier
 
Als OR aan de slag met het verbeteren van het werkplezier, verminderen van werkstress of duurzame inzetbaarheid? Klik hier