Oude en jonge werknemers doen het even goed

Volgens driekwart van de werkgevers functioneren oudere werknemers even goed als hun jongere collega’s. En 12 procent vindt zelfs dat oudere werknemers beter presteren. Onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) heeft dat inzicht opgeleverd. De ondernemingsraad kan de uitkomsten benutten om de eigen organisatie op een reeks van onderwerpen tegen het licht te houden. 
 

Doorwerken na je zestigste

De onderzoekers hebben bij de werkgevers ook doorgevraagd naar het doorwerken na hun zestigste. Zo’n 60 procent van de werkgevers vindt het gewenst dat er na hun zestigste doorgewerkt wordt. In 2001 lag dat percentage nog op 42 procent van de werkgevers. En de helft van de werkgevers vindt het doorwerken na het bereiken van de pensioenleeftijd een goed idee.
 

Minder ontlastende maatregelen voor ouderen

Zo’n 37% van de werkgevers geeft prioriteit aan het ouderenbeleid. Werkgevers met 55-plussers in dienst kiezen vooral voor extra vrije dagen (66%), kortere werkweken (36%) en taakverlichting (29%). Vrijwel al deze ontlastende maatregelen  komen steeds minder vaak voor. Demotie, het neerwaarts aanpassen van functie en salaris, neemt wel toe al is het nog maar in 9% van de bedrijven aan de orde. 
Een kwart (25%) van de werkgevers stimuleert oudere werknemers om een cursus te doen. Dit aandeel bleef de laatste jaren constant. Organisaties in de sectoren onderwijs, industrie en overheid hebben gemiddeld de meeste maatregelen getroffen voor de oudere werknemers. Organisaties in de sector zakelijke dienstverlening treffen de minste maatregelen.
 
Het onderzoek van het SCP is breed van opzet en gaat niet alleen over de oudere werknemer, maar betreft veel meer onderwerpen:
 • Duurzame inzetbaarheid: ontwikkelingen
 • Dynamiek op de arbeidsmarkt
 • Van-werk-naar-werkactiviteiten
 • Flexibilisering van de arbeidsmarkt
 • Waarom flexwerkers?
 • Scholing van werknemers
 • Hoe vergroten werkgevers kennis personeel?
 • Personeelsbeleid: wat krijgt prioriteit?
 • Faciliteren balans werk en zorg
 • Opvattingen over oudere werknemers
 • Aannemen mensen met arbeidsbeperking
 • Actuele uitdagingen voor werkgevers
 • Welk overheidsbeleid willen werkgevers?
 • Duurzame inzetbaarheid per sector
 

Hoe doen we het?

De uitkomsten van het onderzoek zijn voor de OR een goede aanleiding om eens naar het beleid op dit gebied te kijken in de eigen organisatie. Behoren we tot de 37 procent van de werkgevers die werk maakt van ouderenbeleid, bijvoorbeeld in de vorm van een generatiepact? Biedt de organisatie ook aan oudere werknemers scholing aan? Houden we onze werknemers voldoende inzetbaar en is er beleid om door te kunnen werken na het pensioen?
Het is goed mogelijk dat de uitkomsten van het onderzoek in de eigen organisatie aanleiding vormen om het onderwerp eens voor de overlegvergadering te agenderen. 
 
 • Zelf de onderzoeksresultaten bekijken? Klik hier
 • Als ondernemingsraad aan de slag met het personeelsbeleid? Klik hier