Onderzoek naar vernieuwende medezeggenschap

Op initiatief van de Sociaal Economische Raad (SER) start het Amsterdams Instituut voor Arbeidsstudies (AIAS) van de Universiteit van Amsterdam en het bureau Basis & Beleid met een wetenschappelijk onderzoek naar vernieuwende experimenten op het gebied van de medezeggenschap. De onderzoekers willen graag in contact komen met ondernemingsraden die daar ervaring mee hebben opgedaan of daarmee willen starten. 
 
De onderzoekers zijn vooral nieuwsgierig naar de mate waarin door de andere vormen van medezeggenschap de betrokkenheid van de werkvloer en flexwerkers is toegenomen. Naast een inventarisatie van lopende vernieuwingstrajecten in medezeggenschap, worden in het twee jaar durende onderzoek ook 12 case studies uitgevoerd.
Als eindresultaat wordt onder meer gewerkt aan de nodige publicaties over de uitkomsten van het onderzoek, een interactieve praktijktool om veranderingstrajecten te ondersteunen ven een e-book voor wetenschap, praktijk en beleid. 
 

Onderzoek op drietal terreinen 

De onderzoekers willen meer aan de weet komen over het betrekken van nieuwe groepen werkenden, met name flexwerkers en jongeren in de medezeggenschap. Maar ook hoe de medezeggenschap zich aanpast aan de veranderingen in de arbeidsverhoudingen, arbeidsmarkt en bedrijfsorganisaties. Denk daarbij aan flexwerkers, jongeren, allochtonen, zzp’ers die in organisaties werkzaam zijn. 
Daarnaast wordt er onderzoek gedaan naar verklaringen voor de successen en mislukkingen van veranderingen in de medezeggenschap.
Tot slot wordt lopende experimenten bekeken in het licht van de doelstellingen en mogelijkheden van de Wet op de ondernemingsraden  (WOR)
 
  • Meedoen met het project? Neem contact op met Dr. Frank Tros van AIAS: f.h.tros@uva.nl. 
  • Als OR aan de slag met vernieuwende medezeggenschap? Klik hier