Klokkenluidersregeling vaak niet op orde

De verplichte klokkenluidersregeling is in veel bedrijven en organisaties niet of niet goed geregeld. De uitkomsten van het onderzoek door het Huis voor Klokkenluiders vormt dan ook aanleiding om door bestuurder en ondernemingsraad nog eens goed naar de regeling van organisatie of bedrijf te kijken.
 
In bijna 80 procent van de organisatie bestaat er een regeling voor het melden van misstanden, maar nog geen 50% heeft een regeling die vervolgens aan de wettelijke eisen voldoet. 
Het onderzoek ‘Verkenning Meldprocedures en Integriteitsvoorzieningen 2017’ door het Huis voor de Klokkenluider levert meer inzichten op:
Bijna 90% van de organisaties heeft een vertrouwenspersoon, maar dat is er vaak dan wel een die nauwelijks zichtbaar is en ook weinig vertrouwen geniet;
Zo’n 80 procent een interne gedragscode heeft, maar wel een die niet voldoende geactualiseerd is;
Nog niet de helft van de organisaties het integriteitsbeleid schriftelijk heeft vastgesteld.
Van de ondernemingen tussen de 50 en 250 medewerkers heeft maar zo’n 30 procent een actuele meldregeling voor misstanden.
 

Angstcultuur

Belangrijk aandachtspunt: één op de zeven werknemers vindt dat er een angstcultuur binnen de eigen organisatie is. En maar één op de drie werknemers durft daadwerkelijk een misstand te melden. De aandacht voor de cultuur in de organisatie en de veiligheid die medewerkers ervaren is ook een onderwerp waarmee de OR zich bezig kan houden. 
Natuurlijk heeft de OR – naast de ondernemer – ook een taak in het bekend maken in de organisatie van de meldregeling. Medewerkers moeten laagdrempelig op de hoogte worden gebracht van de mogelijkheden om een klacht of misstand te melden.
 

Rol voor de ondernemingsraad

Elke werkgever met meer dan 50 werknemers is wettelijk verplicht een Klokkenluidersregeling te hebben die aan de wettelijke voorwaarden voldoet. De OR kan vaststellen of er een regeling is en of die – indien aanwezig – voldoet aan de wettelijke eisen.
Het invoeren of wijzigen van de regeling is instemmingsplichtig (WOR, artikel 27 1e lid, onderdeel m). 
 
  • Brochure over de meldplicht downloaden? Klik hier
  • Onderzoek ‘Verkenning Meldprocedures en Integriteitsvoorzieningen 2017’ in downloaden? Klik hier
  • Als ondernemingsraad aan de slag met de klokkenluidersregeling? Klik hier