Brochure de over de vernieuwde Arbowet

Als je behoefte hebt aan een handzaam overzicht over de veranderingen in de Arbowet en Arbobesluit van 1 juli 2017, dan is de brochure van MKB-Nederland zeker een uitkomst. Handig voor elke OR en VGWM-commissie.
 
Niet alleen de wijzigingen in de wet worden in deze praktijk-info toegelicht, maar ook de wijze waarop werkgevers met hun zieke medewerkers horen om te gaan. Bijvoorbeeld over wat er gevraagd mag worden bij het ziekmelden, maar ook hoe gegevens daarover verwerkt moeten worden.
De wijzigingen in de wet hebben gevolgen voor het contract met de arbodienst, de preventiemedewerker en de bedrijfsarts. Een nieuw contract met de arbodienst (instemmingsplichtig!) zal aan de nieuwe wettelijke eisen moeten voldoen. 
De brochure is een uitgave van Vereniging VNO-NCW, Koninklijke Vereniging MKB-Nederland, AWVN en OVAL.
 
  • Zelf ‘Praktijkinfo: De vernieuwde Arbowet’ downloaden? Klik hier
  • Als ondernemingsraad aan de slag met de nieuwe Arbowet? Klik hier