Verschijningsplicht afschaffen bij nulurencontract

De plannen van het nieuwe kabinet zijn vooral plannen en nog niet meer dan dat. Het kabinet heeft in ieder geval het plan om oproepkrachten met een nulurencontract niet meer – of minder snel – te verplichten om te komen werken. Het kabinet wil af van de claim die het altijd beschikbaar moeten zijn voor deze vorm van arbeidsovereenkomst op werknemers legt.
 
Een wetswijziging moet voorkomen dat oproepkrachten met een nulurencontract altijd maar beschikbaar moeten zijn om te komen werken. Op dit moment is een oproepkracht met een nulurencontract nog verplicht om aan een oproep om te komen werken gehoor te geven. Er mag alleen geweigerd worden als daarvoor een goede reden is. In veel sectoren zijn daarover afspraken gemaakt hoe daar in de praktijk mee kan worden omgegaan. Ook wil het kabinet vastleggen dat er recht is op loon als er door de werkgever wordt afgezegd, bijvoorbeeld om dat er bij nader inzien toch geen werk te doen is.
Medewerkers met een nulurencontract die worden opgeroepen hebben recht op minimaal 3 uur loon per oproep en hebben – volgens aangepaste regels – recht op loondoorbetaling bij ziekte.
 
Zelf het regeerakkoord 2017 lezen? Klik hier