Tips voor preventiemedewerkers op YouTube-kanaal

TNO en het platform voor preventiemedewerkers InPreventie starten op You Tube met een serie filmpjes voor preventiemedewerkers. Instructief materiaal dat ook door OR-leden met arbo-taken voor de medezeggenschap bekeken kan worden.
 
Met de wijzigingen in de Arbowet heeft is ook de positie van de preventiemedewerkers veranderd. Ze zijn meer in beeld om met andere belanghebbenden als bedrijfsarts en ondernemingsraad samen te werken. Het eerste filmpje gaat over de samenwerking tussen de preventiemedewerker en de bedrijfsarts.
Het videokanaal richt zich vooral op beginnende preventiemedewerkers in de kleinere bedrijven. 
 
Ondernemingsraden hebben sinds 1 juli 2017 instemmingsrecht op taken van de preventiemedewerker en ook op de benoeming ervan. 
Op de website van InPreventie is meer informatie te vinden over de samenwerking tussen de preventiemedewerker en de ondernemingsraad
 
  • You Tube-kanaal bekijken? Klik hier 
  • Website InPreventie over de samenwerking tussen OR en preventiemedewerker bekijken? Klik hier
  • Als ondernemingsraad aan de slag met arbobeleid en de samenwerking met de preventiemedewerker? Klik hier