Rutte III gaat ook voor duurzame inzetbaarheid

Het is de verantwoordelijkheid van werkgevers én werknemers om ervoor te zorgen dat medewerkers inzetbaar blijven. Daarbij zal de overheid voor de randvoorwaarden moeten zorgen. ‘Een leven lang leren’ wordt daarbij als belangrijke succesfactor gezien. Alleen op die manier kunnen ze dat aan de AOW-leeftijd productief en gezond werken. In dit artikel een toelichting op de plannen van het kabinet op dit gebied.
 

Individuele leerrekening

Het kabinet wil de fiscale aftrekpost voor scholingskosten vervangen door de individuele leerrekening voor iedereen die een startkwalificatie heeft gehaald. Het kabinet wil met sociale partners en onderwijsinstellingen afspraken maken over het levenlang leren. Ook de O&O-fondsen (Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen) worden daarbij betrokken. Ook moeten de investeringskosten in de inzetbaarheid van werknemers binnen de eigen organisatie in mindering te brengen zijn op de transitievergoeding. Dat is feitelijk nu al zo, maar is in de plannen van het kabinet is dit nog eens vastgelegd.
 

Ambitieus leeftijdsbewust personeelsbeleid

Volgens het kabinet is een cultuuromslag noodzakelijk om tot een ambitieus leeftijdsbewust personeelsbeleid te komen. Dat wordt vervolgens op het bordje van de sociale partners geschoven, zodat dat die met aandacht voor scholing, intersectorale mobiliteit, uitzicht op minder belastend werk en de nut en noodzaak van specifieke voorzieningen voor ouderen in cao’s komen.
Het kabinet houdt de vinger wel aan de pols en zal zeker proberen om met maatregelen dat personeelsbeleid bij de sociale partners af te dwingen als daartoe noodzaak bestaat.
 

Opening naar deeltijdpensionering

In overleg met de sociale partners kan ook gesproken gaan worden over de mogelijkheid tot deeltijdpensionering, tweede pijlerpensioen of generatiepactregelingen, zoals de 80-90-100-regeling, waarin voor 80 procent wordt gewerkt, de medewerker voor 90 procent betaald krijgt terwijl zijn pensioen voor 100% wordt opgebouwd. 
 

IOW-regeling verlengd

En als het onverhoopt niet lukt om duurzaam inzetbaar te blijven, dan blijft de Wet Inkomensvoorziening voor oudere werklozen (IOW) de komende vier jaar van kracht, zodat werknemers na het aflopen van de WW- of WGA-uitkering niet hun eigen vermogen of dat van hun partner hoeven ‘op te eten’ voordat zij in aanmerking komen voor inkomensondersteuning. Ook investeert het kabinet 40 miljoen euro per jaar in extra persoonlijke begeleiding door het UWV van werkzoekenden in de WW.
 
  • Zelf het regeerakkoord lezen? Klik hier
  • Als ondernemingsraad aan de slag met duurzame inzetbaarheid? Klik hier