Nachtwerk is schadelijk voor de gezondheid

Maar liefst 1,3 miljoen mensen in Nederland werken soms of met regelmaat in de nacht. De Gezondheidsraad heeft een advies gepubliceerd waarin de samenhang tussen nachtwerk en gezondheidsrisico’s is onderzocht. Er is onderzoek gedaan naar de zogenaamde hoogrisicogroepen en naar de preventieve maatregelen die getroffen kunnen worden om nadelige gevolgen van de nachtarbeid op te vangen.
 

Slaap- en serieuze problemen en langetermijneffecten

Door het werken in de nacht wordt het dag/nachtritme van het lichaam verstoord. Uit het onderzoek van de Gezondheidsraad blijkt dat nachtwerk op korte termijn aantoonbaar gezondheidsproblemen veroorzaakt. Dat wordt bijvoorbeeld duidelijk uit de slaapproblemen, die komen anderhalf tot tweemaal vaker voor bij nachtwerkers dan bij mensen die overdag werken.
Ook op de lange termijn vormt het werken ’s nachts een gezondheidsrisico. Zo ziet de gezondheidsraad een sterk bewijs voor risico op diabetes mellitus (type 2) en hart- en vaatziekten. Ook is er verband tussen de tijdsduur waarop nachtarbeid wordt verricht: hoe langer deze periode is, hoe groter het risico dat medewerkers deze klachten krijgen. 
Al eerder is aangetoond dat er verband bestaat tussen de kans op borstkanker en gewichtstoename. Het onderzoek van de gezondheidsraad is daar minder eenduidig over dan de onderzoekers die in 2015 deze relatie menen te hebben aangetoond. 
Andere ziekten zijn niet onderzocht wegens gebrek aan onderzoek daarnaar. 
In zijn algemeenheid adviseert de Gezondheidsraad – vanwege de bewezen gezondheidseffecten – het werken ’s nachts zoveel als mogelijk te beperken. In 2015 bracht de Gezondheidsraad al een advies uit over de preventieve maatregelen die daarvoor getroffen kunnen worden.
 
  • Zelf de samenvatting van het onderzoek door de Gezondheidsraad lezen? Klik hier
  • Zelf de aanbevelingen over preventieve maatregelen lezen? Klik hier
  • Als ondernemingsraad aan de slag de risico’s van de nachtarbeid? Klik hier