Waar worden mensen overspannen van?

Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) ziet een toename van meldingen door bedrijfsartsen van werknemers met overspannenheid of een burn-out. En de oorzaken daarvan komen ook steeds beter in beeld. En dat geldt ook voor de oplossingen.
 
In 2014 viel 32 procent van de meldingen door de bedrijfsartsen in de categorie ‘psychische beroepsziekte’. In twee jaar tijd is dat percentage met 10 procent toegenomen tot 42 procent. In veel gevallen ontstaat uitval door de combinatie van te hoge werkdruk en te weinig ondersteuning door collega’s. 
De aanpak van werkdruk heeft dan ook prioriteit om een toename van uitvallende collega’s te voorkomen. Ook actie om de bedrijfscultuur aan te pakken en op die manier meer onderlinge ondersteuning door collega’s te bewerkstelligen is een simpele maar doeltreffende werkwijze. De ondernemingsraad kan daartoe zelf een voorstel indienen of de bestuurder te vragen om beleid op dit terrein te ontwikkelen en vervolgens ook uit te voeren.
 

Beroepsziekten vooral bij mannen en wat oudere medewerkers

In 2016 zijn 6.270 meldingen van beroepsziekten geregistreerd in de Nationale Beroepsziekteregistratie. De meeste beroepsziekten komen voor bij mannen (64%) en ruim tweederde van alle meldingen bij werknemers ouder dan 45. Na overspannenheid en burn-out gaat het ook om beroepsziekten van het bewegingsapparaat (27%) en het gehoor (22%).
 

Top vijf sectoren met beroepsziekten

De hoogste aantallen beroepsziekten zijn te vinden in de sectoren de bouwnijverheid, vervoer en opslag, financiën, industrie en gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening.
Volgens de onderzoekers leiden beroepsziekten maar liefst in 70% van de gevallen tot tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid. Daarmee vormt de door het werk veroorzaakte uitval een forse kostenpost voor de werkgever. Het loont dan ook om preventief beleid op dit gebied af te spreken en in te voeren. 
 

De rol van de ondernemingsraad

De aanpak van aan het werkgerelateerde ziekten zou voor elke OR prioriteit moeten zijn. Voor die oorzaken is de werkgever aan zet om maatregelen te treffen. En het voorkomen van uitval heeft veruit de voorkeur boven curatieve maatregelen. Van de bedrijfsarts mag verwacht worden dat hij aan organisatie en ondernemingsraad rapporteert over zijn verplichte meldingen aan het NCvB. 
Natuurlijk kan de OR met een initiatiefvoorstel komen om uitval door beroepsziekten te voorkomen. Het NCvB heeft een overzicht gemaakt van de meest voorkomende beroepsziekten per sector. Op die manier ontstaat inzicht welke ziektes in bedrijf of organisatie aangepakt moeten worden. Check deze lijst om vast te stellen welke beroepsziekten het meest in je sector voorkomen. Met de bedrijfsarts en preventiemedewerker kan overlegt worden hoe deze ziektes te voorkomen zijn. De aanpak verschilt per aandoening en per sector, dus maatwerk ligt voor de hand.
 
  • Kerncijfers beroepsziekten 2017 lezen? Klik hier
  • Beroepsziekten per sector bekijken? Klik hier