Quotum arbeidsbeperkten wordt bij overheid ingevoerd

Het is juist de overheid die achterloopt in het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking. De Participatiewet verplicht de overheid om in 2026 25.000 banen voor deze doelgroep gecreëerd te hebben. En als de doelstellingen niet gehaald worden kan diezelfde overheid (in dit geval aan zichzelf) per niet ingevulde arbeidsplaats een boete opleggen.
 
Vanaf de 0-meting zouden bij de overheid nu 6500 mensen aan werk geholpen moeten zijn, maar uit de meting blijkt dat de teller op 3597 banen is blijven steken. De marksector doet het aanmerkelijk beter. Daar zijn 18.957 banen gecreëerd, terwijl het streefgetal op 14.000 lag.
In 2018 wordt bij overheidswerkgevers voor het eerst op individueel niveau gekeken of zij aan het quotum voor arbeidsbeperkten voldoen. Wat dit quotumpercentage zal zijn en hoeveel arbeidsbeperkten een overheidswerkgever dus in dienst moet hebben om aan het quotum te voldoen, wordt binnenkort bekend.  Haalt een werkgever het onverhoopt quotum niet, dan is hij is in 2019 nog geen quotumheffing verschuldigd. In 2019 vindt opnieuw een individuele toetsing plaats. Blijkt dan dat een werkgever onvoldoende arbeidsbeperkten in dienst heeft, dan moet hij in 2020 wel een quotumheffing betalen, die boete kan oplopen tot zo’n € 5000 per niet ingevulde arbeidsplaats.
Er bestaat een mogelijkheid om onder de quotumheffing uit te komen door als gehele sector de banenafspraak te realiseren. Als de overheidswerkgevers in 2018 alsnog aan de banenafspraak voldoen, dan wordt de quotumregeling gedeactiveerd. Overheidswerkgevers dienen – grofweg  – per 23 werknemers die 38 uur per week werken één medewerker uit het doelgroepenregister in dienst te nemen.
 

Zorgtaak van de OR

Elke ondernemingsraad heeft vanuit artikel 28 van de WOR de taak om de arbeidsdeelname van mensen met een beperking te stimuleren. In dit geval door toe te zien dat de ondernemer uitvoering geeft aan de Participatiewet. 
Tip: zet het onderwerp op de overlegagenda en haal het er pas af als de onderneming minimaal voldoende arbeidsbeperkten in dienst heeft om aan de Participatiewet te voldoen.

 

  • Meer lezen over de aanpak om de Participatiewet in de eigen organisatie toe te passen? Klik hier
  • Als OR aan de slag met de Participatiewet? Klik hier