Nieuwe basisinspectiemodule voor RI&E

Door Inspectie SZW is een nieuwe basisinspectiemodule (BIM) gepubliceerd. Het gaat om een onderdeel van de basisinspectiemodule voor de Arbozorg: RIE en Deskundige Bijstand.
Het zijn de richtlijnen die door de inspecteur van Inspectie SZW gebruikt worden bij inspectie en controle. In dit geval de richtlijnen voor de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en de verplichte deskundige bijstand die elke werkgever moet organiseren. Voor de ondernemingsraad vormen de richtlijnen een handig hulpmiddel om de eigen RI&E en de ingehuurde deskundige bijstand op compleetheid en kwaliteit te beoordelen. 
 
De richtlijnen zijn in algemene beschrijvingen vastgelegd, inspecteurs hebben enige beoordelingsruimte om van de richtlijnen af te wijken. De module is vooral te gebruiken bij eerste inspecties waarin de inspecteurs letten op de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), het plan van aanpak (PvA) en deskundige bijstand. Zo moet een RI&E aan nogal wat voorwaarden voldoen om een wettelijke juiste RI&E te zijn:
 • Rekening houden met stand van wetenschap
 • RI&E aanpassen als omstandigheden wijzigen
 • Plan van Aanpak wijzigen bij nieuwe of andere maatregelen
 • Maatwerk: geen grote rapporten over kleine risico’s
 • Niveau (opleiding, diploma’s, ervaring) van preventiemedewerker vastgelegd, passend bij de risico’s in de onderneming
 • Procedure vastgelegd hoe werknemer toegang heeft tot arbodeskundige, preventiemedewerker, extern deskundige of medewerker arbodienst
 • Rekening houden met bijzondere groepen van het personeel:
  • Jeugdigen
  • Ouderen
  • Etnische minderheden
  • Ingeleend personeel
  • Alleen werkenden
 • Rekening houden met:
  • Ongevallen
  • Beroepsziekten
  • Arbeidsgebonden ziekteverzuim
  • Ziekteverzuimbeleid en –begeleiding
  • Risico’s i.v.m. werktijden
 • Gecertificeerde arbodeskundige maakt of toetst RI&E op kwaliteit, volledigheid & betrouwbaarheid
 • Mag in eerste aanleg globaal
 • Voor ernstige risico’s: gedetailleerd en diepgaand
 • Voor specifieke risico’s gelden gedetailleerde voorschriften
  • Geluid
  • Fysieke belasting
  • Beeldschermwerk
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Gevaarlijke stoffen
   • Kankerverwekkende stoffen
   • Vinylchloridemonomeer
   • Asbest
   • Lood
  • Biologisch gevaarlijke stoffen
  • Zwangere werknemers
  • Jeugdige werknemers
  • Thuiswerk met gevaarlijke stoffen
Ook voor het Plan van aanpak gelden de nodige voorschriften.
 

Toetsen van de RI&E

Elke RI&E moet door een gecertificeerde arbodeskundige worden getoetst. Dat kan een bedrijfsarts van de arbodienst zijn, maar ook een arbeidsdeskundige. Met de BIM van de Inspectie kan de ondernemingsraad of VGWM-commissie zelf ook zo’n toets uitvoeren. Het levert ongetwijfeld aandachtspunten op die bij het instemmen door de ondernemingsraad bij een volgende RI&E of Plan van Aanpak meegenomen kunnen worden.
 
 • Basisinspectiemodule Arbozorg: RIE en Deskundige Bijstand lezen? Klik hier
 • Als OR aan de slag met de RI&E en het Plan van Aanpak in de organisatie? Klik hier