Gemakkelijk anti-pestbeleid invoeren

Ondernemers die anti-pestbeleid willen invoeren in hun bedrijf of organisatie worden door het ministerie van SZW flink ondersteund door een online tool en een PowerPointpresentatie om ongewenste omgangsvormen op het werk tegen te gaan. De hulpmiddelen voor de ondernemer zijn natuurlijk ook interessant voor ondernemingsraad en PVT.
 
Er is flinke noodzaak voor het aanpakken van het pesten, dat blijkt uit de cijfers: één op de zeven werknemers heeft te maken met ongewenst gedrag – zoals het pesten – tussen collega’s onderling. En kostbaar is het vervolgens ook, want werknemers die worden gepest verzuimen vervolgens drie keer zo vaak als andere werknemers. Maar liefst 37% van gepeste werknemers heeft burn-outverschijnselen.
De tool van SZW informeert leidinggevenden wat ze kunnen doen aan het pesten van en door collega’s. Hoe kunnen ze dat voorkomen en hoe kunnen ze ongewenst gedrag bespreekbaar maken? Met behulp van de vragen uit de PowerPointpresentatie kunnen het pesten bespreekbaar maken en samen beleid ontwikkelen om dit te stoppen. Natuurlijk kan diezelfde exercitie ook met de ondernemingsraad gemaakt worden. Dat heeft al bijkomend voordeel dat de OR vroegtijdig invloed heeft op een in te voeren regeling. Als regeling op het gebied van de psychosociale arbeidsbelasting (PSA) is het invoeren van een pestprotocol instemmingsplichtig.  
 

Zelf de instrumenten downloaden?

  • Publicatie: Klik hier
  • PowerPoint: Klik hier
  • Campagneposters: Klik hier
  • Meer lezen over de roadmap voor het aanpakken van het pesten door de OR? Klik hier
  • Als OR aan de slag met anti-pestbeleid? Klik hier