Advies geven over een reorganisatieplan in wording

Uit een uitspraak van de Ondernemingskamer (OK) blijkt dat een reorganisatieplan niet altijd volledig uitgewerkt hoeft te zijn om advies aan de ondernemingsraad te vragen. De ondernemingsraad was naar de OK gestapt omdat de raad het plan eerst verder uitgewerkt wilde zien voordat de raad advies wilde geven.
 
In de organisatie (een ministerie in dit geval) is een contourenplan voor de reorganisatie en een andere verdeling van de bevoegdheden opgesteld. De OR wil eerst een nadere uitwerking van deze contouren voordat advies gegeven kan worden en als het besluit toch genomen wordt stapt de OR naar de Ondernemingskamer.
 

Ondernemingskamer

De OK vindt dat het organisatie- & formatierapport voldoende duidelijk maakt wat de beweegredenen zijn voor het besluit. Het feit dat nog een concretere invulling van de taken en taakverdeling van de medewerkers nog niet kan worden gegeven, maakt dit niet anders. En dat de OR daar anders over denkt maakt het besluit nog niet kennelijk onredelijk. 
De OK is wel van mening dat er mogelijk opnieuw advies aan de OR moet worden gevraagd als – gaande de organisatieontwikkelingen – tot andere keuzes gekomen wordt. 
 

Commentaar

Bij het indienen van een adviesaanvraag is de ondernemer wettelijk verplicht een overzicht te geven van de gevolgen van zijn besluit voor het personeel. Dat – in dit geval – die gevolgen niet volledig duidelijk zijn heeft de OK geen bezwaar gevonden, zodat de ondernemer zijn besluit kon nemen. Het plan hoeft dus niet in detail te zijn uitgewerkt. Het betekent dan ook dat de OR in dergelijke gevallen op hoofdlijnen moet adviseren en met de bestuurder kan afspreken op welke wijze invloed van de OR bij het verder invullen van het besluit gegarandeerd is. 
Ondernemer en OR dienen alert te blijven op adviesplichtige besluiten bij de verdere invulling van de organisatiewijziging.
  •  
  • Zelf de uitspraak van de Ondernemingskamer lezen? Klik hier
  • Als OR aan de slag met een adviesaanvraag? Klik hier