Quickscan voor het profiel van de preventiemedewerker

Met de invoering van wijzigingen in Arbowet en Arbobesluit op 1 juli is de invloed van de ondernemingsraad en personeelsvertegenwoordiging op de benoeming van de preventiemedewerker aanzienlijk toegenomen. Er is niet alleen instemmingsrecht op de positie van de preventiemedewerker, maar dat recht is ook van toepassing op de persoon die voor deze functie voorgedragen wordt. Hoe beoordeelt de OR de taken en benodigde uren van de preventiemedewerker? Een quickscan brengt uitkomst.
 
De quickscan geeft overzicht over de wettelijke taken die de preventiemedewerker heeft en houdt daarbij rekening met bedrijfsgrootte, de branche waarin gewerkt wordt en de bekende risico’s van het bedrijf. Door de wijzigingen in de -wet en Arbobesluit is de belangrijkheid van de preventiemedewerker alleen maar toegenomen. Er is immers een verplichte samenwerking nodig tussen OR, bestuurder, arbodienst en preventie medewerkers. 
 
Quickscan preventiemedewerker
Met behulp van de Quickscan van InPreventie (kennisplatform voor preventiemedewerkers) is inzicht te verkrijgen in de aard en omvang van de taken van de preventiemedewerker. De scan maakt duidelijk welke kennis en vaardigheden benodigd zijn en geeft ook een indicatie van de tijd die voor deze taken nodig is.
 
  • Aan de slag met de Quickscan Profiel voor de preventiemedewerkers? Klik hier
  • Zelf als OR aan de slag met het arbobeleid en de rol van de preventiemedewerker? Klik hier