Onderzoek naar modernisering medezeggenschap

Instituut Gak gaat vanaf september – gedurende twee jaar – twaalf pilots voor de vernieuwing van de medezeggenschap onderzoeken en volgen. Het initiatief voor dit project is genomen door de Sociaal-Economische Raad (SER) dat met Instituut Gak samenwerking heeft gezocht.
 
De SER heeft de wettelijke taak om medezeggenschap te bevorderen en vernieuwing en verbetering van de medezeggenschap horen daar ook bij. De SER heeft dan ook samenwerking gezocht met het onderzoeksbureau dat maximaal 12 pilots gaat onderzoeken en monitoren. 
 
Duidelijke doelen noodzakelijk
Voor de pilots is het van belang dat van tevoren een duidelijke doelstelling geformuleerd is, zodat aan het einde gemeten kan worden of de doelen gehaald zijn. Alleen op die manier kunnen andere organisaties leren van de opgedane ervaringen en de uitkomsten van de pilots. In het najaar worden de nadere eisen aan de pilots bekend gemaakt.
Instituut Gak financiert het onderzoek en selecteert een onderzoeksbureau dat daadwerkelijk het onderzoek in de komende twee jaar uitvoert. Ondernemingsraden die vernieuwing in de medezeggenschap willen doorvoeren kunnen hun voordeel doen met deelname aan de pilot. Dat gaat onder meer door het formuleren van een concrete doelstelling die vervolgens ook meetbare resultaten moet opleveren.
 
Meedoen?
Als OR en bestuurder van plan zijn om de medezeggenschap te moderniseren (denk aan vormen als kern-OR, sociocratie of holocratie), dan is meedoen aan de pilots misschien een optie. Houd in dat geval de website van SER en Gak in de gaten. 
 
  • Meer lezen over Gak? Klik hier
  • Meer lezen over de SER en medezeggenschap? Klik hier
  • Zelf aan de slag met een pilot voor het vernieuwen van de medezeggenschap? Klik hier