Ondernemer is te laks bij opnieuw inrichten medezeggenschap

Het uitblijven van een nieuwe inrichting voor de medezeggenschap heeft een reprimande door de Ondernemingskamer (OK) in Amsterdam voor de ondernemer opgeleverd. Na een fusie is er gestart met het samenvoegen van personeel op management niveau in een nieuwe entiteit. Maar het opnieuw inrichten van de medezeggenschap – passend bij de nieuwe organisatie – bleef uit. De COR maakte dat bij de Ondernemingskamer aanhanging. 
 
Door de wijzigingen in de organisatie werden een aantal medewerkers in de nieuwe entiteit niet door de COR vertegenwoordigd. Daarmee valt er een gat in de medezeggenschap, ook al beweert de ondernemer dat de managers die in de nieuwe entiteit werken geen belangstelling voor de medezeggenschap hebben. De OK voegt daar ‘thans’ aan toe, omdat niet uitgesloten kan worden dat die belangstelling er alsnog komt.
Ook vindt de OK dat er geen argumenten zijn om de discussie over het vormgeven aan de medezeggenschap uitgesteld moet worden tot het moment waarop ook de zeggenschap geregeld is. Door die discussie niet te voeren is het voor de medezeggenschap onduidelijk welke rol die heeft bij het bepalen van de zeggenschap. 
Daarnaast heeft de ondernemer te lichtvaardig naar praktische oplossingen gezocht om het personeel in de nieuwe entiteit te laten vertegenwoordigen door een OR op die locatie of om die OR met leden uit te breiden. De ondernemer moet het besluit aangaande de nieuwe management director-structuur intrekken voor zover dat gevolgen heeft voor de medezeggenschap. 
 
Vorm geven aan medezeggenschap
Formeel is het de ondernemer die aan de medezeggenschap vorm geeft, maar zal dat altijd in overleg met de al aanwezige medezeggenschap moeten doen. Van belang bij het maken van keuzes is de wijze waarop de zeggenschap in de organisatie is ingericht, maar ook op welke manier de medezeggenschap het personeel het best kan vertegenwoordigen. Van belang is dat de keuzes een goede toepassing van de wet (in dit geval de Wet op de ondernemingsraden) mogelijk maken. 
 
  • Zelf de uitspraak van de Ondernemingskamer lezen? Klik hier
  • Als OR aan de slag met de inrichting van de medezeggenschap? Klik hier