Hoe werkt een Second Opinion?

Sinds 1 juli heeft elke werknemer die het niet eens is met de diagnose van de bedrijfsarts het recht op een second opinion bij een andere bedrijfsarts. Hoe gaat dat in zijn werk?
 
Het is de werknemer die zelf mag beslissen of hij een second opinion bij de bedrijfsarts wil. Daarvoor hoeft geen toestemming van de werkgever gevraagd te worden. Alleen in zwaarwegende gevallen mag dat geweigerd worden. Dat zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn als bij herhaling over het zelfde geval een second opinion wordt aangevraagd. De werknemer doet het verzoek bij de eerste bedrijfsarts waarmee hij contact heeft. 
De werkgever heeft zelf geen mogelijkheden om een second opinion aan de bedrijfsarts te vragen als onverhoopt het advies over de werknemer bij de werkgever niet in goede aarde valt. Hij kan nog wel een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV. Die doet dan op verzoek van de werkgever een onafhankelijk onderzoek naar de re-integratie van de werknemer. 
 
Kosten voor de werkgever
De werkgever betaald de kosten voor de second opinion en moet ook de loonkosten tijdens de wachttijd voor het onderzoek blijven betalen. Dat is het geval als in het contract met de arbodienst is vastgelegd bij welke onafhankelijke bedrijfsarts de werknemer terecht kan. 
Alleen in overeenstemming met de werkgever kan ook gekozen worden voor een te raadplegen bedrijfsarts of arbodienst die níet in de overeenkomst die de werkgever met de arbodienst heeft is opgenomen. Als de werkgever daarmee instemt komen de kosten daarvoor óók voor zijn rekening. Zonder instemming van de werkgever komen de kosten van zo’n second opinion echter voor rekening van de werknemer.
 
Deskundigenoordeel UWV
Net als bij de het eerste advies van de bedrijfsarts hoeft de werkgever het advies uit de second opinion niet over te nemen, hij is daar niet toe verplicht. De werknemer kan op zijn beurt een deskundigenoordeel bij het UVW aanvragen als advies van de tweede arbo-arts of het besluit van de werkgever niet geaccepteerd wordt. De kosten voor het deskundigenoordeel zijn € 100 voor de werknemer. De second opinion bij de bedrijfsarts is vooral bedoeld om twijfel over het advies van de eerste bedrijfsarts weg te nemen. Het deskundigenoordeel van het UWV wordt vooral ingezet bij een verschil van mening met de werkgever over de re-integratiemogelijkheden van de werknemer.
 
Voorwaarden aan de second opinion
Het is niet toegestaan om een second opinion bij een andere bedrijfsarts van dezelfde arbodienst te laten uitvoeren. Dat moet bij een onafhankelijke bedrijfsarts buiten de muren van de arbodienst. De werkgever heeft doorgaans een contract waarin is afgesproken dat per verrichting wordt betaald, zo kunnen ook de kosten voor de second opinion op de factuur van de arbodienst verschijnen. Dat moet dan wel conform de privacyrichtlijnen gebeuren.
De werkgever regelt de toegang tot de tweede bedrijfsarts in het contract met de arbodienst. De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht op dat contract. Controleer bij het behandelen van het instemmingsverzoek dan ook of de second opinion-mogelijkheid goed geregeld is. Dat geldt ook voor de klachtenregeling die de arbodienst moet hebben, zodat de werknemer de mogelijkheid heeft om te klagen als er klachten ontstaan over de dienstverlening door de arbodienst of -arts. Daarnaast is het van belang dat het personeel goed wordt voorgelicht over de mogelijkheid van een second opinion. Maak ook daarover afspraken met de bestuurder.
 
  • Zelf als OR aan de slag met arbobeleid en ziekteverzuim? Klik hier