Werksfeer bevorderen is het devies

Vierennegentig procent van het personeel vindt een goede werksfeer belangrijk en maar liefst één op de drie vindt dat belangrijker dan het salaris. Desalniettemin doet bijna de helft van de werkgevers er niets aan om die werksfeer te bevorderen. In die organisaties ligt er zeker een taak voor de ondernemingsraad.
 
Uit onderzoek door Multiscope onder 100 werknemers in opdracht van een organisatie voor bedrijfscatering blijkt dat een kwart van de werknemers niet betrokken is bij zijn collega’s. In 10 procent van de gevallen kennen ze elkaars verjaardagen niet en 14 procent kent zijn eigen collega’s niet. Werkgevers doen in 6 procent van de gevallen niets aan jubilea.  
Werknemers vinden echter de werksfeer belangrijk. De band die medewerkers met het bedrijf voelen wordt vooral door de collega’s en de betrokkenheid bij elkaar gevormd. Een vrijdagmiddagborrel doet al wonderen op dat gebied.
 
Top vijf
Uit het onderzoek komt een top vijf naar voren om de goede werksfeer te bevorderen:
  1. Vertrouwen tussen collega’s
  2. Goede band met collega’s
  3. Voldoende waardering
  4. Uitdaging in werk
  5. Benaderbaar management en directie
 
Stimulans van de ondernemingsraad
De sfeer op het werk heeft invloed op de psychosociale arbeidsbelasting (PSA) van de medewerkers. Natuurlijk is de OR geen personeelsvereniging die met leuke activiteiten de cohesie tussen de collega’s bevorderd, maar kan wel de bestuurder op ideeën brengen om bij te dragen aan het verbeteren van de werksfeer. Bedenk eens met elkaar hoe het er met die top vijf in de eigen organisatie voorstaat en kom met voorstellen om die te verbeteren. Dat kan ook in de vorm van een initiatiefvoorstel, zodat de bestuurder – na bespreking in de overlegvergadering – een gemotiveerd besluit moet nemen over de voorstellen van de OR. Ook verbeteringen in de klimaatbeheersing zijn in de helft van de gevallen aan te raden. Vijftig procent van de ondervraagden is daar ontevreden over. 
Het zijn veelal praktische mogelijkheden voor de OR om zicht- en merkbaar wat aan sfeer en arbeidsomstandigheden te doen. 
 
  • Meer lezen over het onderzoek? Klik hier
  • Als OR aan de slag met de psychosociale arbeidsomstandigheden? Klik hier