Nieuwe Werkwijzer duurzame inzetbaarheid

Naast de werkgevers zijn het ook de werknemers zelf die verantwoordelijk zijn voor hun eigen duurzame inzetbaarheid. STECR (Stichting Expertisecentrum Re-integratie) heeft een werkwijzer ‘Inzetbaarheid en gezondheidsbevorderende leefstijl’ uitgebracht. De werkwijzer stimuleert vooral de werkgevers om te sturen op een gezondheidsbevorderende leefstijl. Voor de OR die werk wil maken van de duurzame inzetbaarheid een instrument om mee kennis te maken.
 
De werkwijzer gaat er vanuit dat het de werknemer is die zelf belang heeft om regie over de eigen leefstijl en zijn inzetbaarheid te hebben. Door de werkwijzer wordt het eenvoudiger om deze thema’s met werknemers te bespreken. In het verleden waren deze gesprekken ‘not done’, omdat de privacy van de werknemer gerespecteerd diende te worden. Dat ligt nu wel anders, want de inzetbaarheid van het personeel is niet alleen een belang van de werkgever, maar ook van de werknemer zelf. 
 
STECR heeft meer werkwijzers/richtlijnen gepubliceerd die voor de ondernemingsraad interessant zijn en hebben allemaal tot doel dat de arbeidsparticipatie erdoor bevorderd wordt. De werkwijzer ‘Inzetbaarheid en gezondheidsbevorderende Leefstijl’ is helaas niet gratis  en kan via de website van STECR besteld worden. De meeste andere werkwijzers zijn ook niet gratis en ze zijn ook niet verplicht. Toch kunnen ze in rechtszaken een belangrijke rol spelen; voor rechters hebben de richtlijnen de status van praktijkrichtlijn en zijn dan vervolgens uitgangspunt in het oordeel van de rechter.
 
  • Meer lezen over de werkwijzer ‘Inzetbaarheid en gezondheidsbevorderende Leefstijl’? Klik hier
  • Als OR aan de slag met duurzame inzetbaarheid? Klik hier