In 2018 geen quotum arbeidsbeperkten in de marktsector

Omdat de werkgevers in de marktsector in 2016 de banenafspraak ruimschoots hebben behaald, krijgen zij volgend jaar niet te maken met een verplicht quotum voor arbeidsbeperkten. Opvallend genoeg laat de overheid die de Participatiewet heeft ingevoerd het zelf wat afweten in het scheppen van de banen in hun sector. Die hebben in 2016 het beoogde aantal niet gehaald. 
 
De Participatiewet verplicht werkgevers om banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Het doel is om in 2026 125.000 nieuwe banen te scheppen voor mensen die niet zelfstandig in staat zijn om het minimumloon te verdienen. Om die doelstelling te halen moeten er jaarlijks voldoende nieuwe banen bijkomen.  Eind 2016 waren er – voor overheid en marktsector samen – in totaal 22.554 banen ten opzichte van de nulmeting gerealiseerd voor arbeidsbeperkten, terwijl de doelstelling op 20.500 banen lag. 
 
Overheid schiet tekort
Het zijn vooral de overheidswerkgevers, zoals het Rijk, provincies en gemeenten, die tekort schieten in het scheppen van de banen. Vanaf de 0-meting zouden in deze sector nu 6500 mensen aan werk geholpen moeten zijn, maar uit de meting blijkt dat de teller op 3597 banen is blijven steken. De marksector doet het aanmerkelijk beter. Daar zijn 18.957 banen gecreëerd, terwijl het streefgetal op 14.000 lag. 
Het is nog onduidelijk of de quotumheffing voor de overheidssector wel van toepassing wordt verklaard nu duidelijk is dat er te weinig banen zijn bijgekomen. Daar komt – als het goed is – voor 1 oktober duidelijkheid over. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hoopt door extra overleg met de overheidspartners de sector aan te sporen om werk te maken van de Participatiewet en op die manier de toepassing van de Quotumwet te voorkomen. Als die wel van toepassing wordt verklaard legt de overheid aan zichzelf en boete op van € 5000 per niet ingevulde arbeidsplaats. Typisch gevalletje van broekzak-vestzak?
 
  • Zelf het rapport van SZW lezen over de stavaza van de Participatiewet? Klik hier
  • Met de OR aan de slag met de Participatiewet? Klik hier