Digitale toolkit voor nieuwe Arbowet

Nu op 1 juli 2017 wijzigingen in de Arbowet en het Arbeidsomstandighedenbesluit van kracht zijn is het zaak om die wijzigingen ook daadwerkelijk door te voeren. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft een digitale toolkit gemaakt om daar behulpzaam bij te zijn. Voor elke OR die de arbeidsomstandigheden in bedrijf of organisatie een warm hart toedraagt is dit een handige kennisbron.
 
In de toolkit treft u een overzicht aan van de wijzigingen, factsheets, downloadbare bestanden met arbo-informatie, posters en veel gestelde vragen en antwoorden. De toolkit wordt in de loop van de tijd nog verder aangevuld met nieuwe informatie.
 
  • Zelf de toolkit bekijken? Klik hier
  • Als OR aan de slag met het arbobeleid? Klik hier