Wat kost dat nou zo’n RI&E en… wat levert het op?

Er is een wettelijke verplichting voor de ondernemer om een actuele risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) te hebben en te onderhouden. Daar zijn natuurlijk kosten mee gemoeid, want de RI&E moet in ieder geval door een gecertificeerde arbodeskundige worden getoetst. Maar wat kost zo’n RI&E en wat levert het vervolgens op. Voor OR of VGWM-commissie is dat interessante kost.
 
Het Steunpunt RI&E maakte een kosten en baten-overzicht, zodat inzichtelijk wordt dat elke Euro die aan een RI&E is uitgegeven rendeert. Volgens internationaal onderzoek levert elke in gezond en veilig werken geïnvesteerde Euro gemiddeld 2,20 Euro op.
Met het alleen vaststellen van de risico’s is de ondernemer er nog niet, want pas als de maatregelen uit het plan van aanpak (PvA) – dat op basis van de uitkomst van de RI&E wordt gemaakt – zijn uitgevoerd zal er daadwerkelijk sprake zijn van een veiliger werkomgeving. 
Een juiste RI&E en een deugdelijk PvA zullen invloed hebben op de kosten voor ziekteverzuim, leveren meer bedrijfscontinuïteit op en hogere productiviteit en zal gezondheid en welzijn van personeel bevorderen.
 
Een RI&E is niet voor de bureaula gemaakt, zodat de Inspectie SZW tevreden gesteld kan worden als naar een actuele RI&E wordt gevraagd. Het is een beleidsinstrument om doorlopend de arbeidsomstandigheden te verbeteren. En personeel moet  na het vaststellen ervan kennis kunnen nemen van de RI&E. 
De rekensom van kosten en baten kan – voor bestuurder, OR en/of VGWM-commissie nog eens aanleiding zijn om RI&E en PvA onder de loep te nemen en te verbeteren.
 
  • Zelf de kosten en baten van de RI&E bekijken? Klik hier
  • Als OR aan de slag met de RI&E? Klik hier