Minder zelfstandigheid en saaier werk

In de afgelopen 10 jaar vinden medewerkers hun werk saaier geworden en ervaren ze minder autonomie in hun werk. Dat is een conclusie uit het onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en onderzoeksinstituut TNO naar de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Hoe ziet dat er in de eigen onderneming uit?
 
Uit het onderzoek blijkt dat naast de minder uitdaging in het werken en de afnemende autonomie er sprake is van minder promotie en een grotere baanonzekerheid. In 2006 had 71 procent van de personen met betaald werk een vaste arbeidsrelatie. In 2016 is dat percentage gedaald naar 61 procent. Het aantal werkenden – en dan vooral jongeren en laagopgeleiden – met een flexibele arbeidsrelatie nam juist toe. Ze werken vaak in de laagstbetaalde beroepen en moeten het doen met slechtere arbeidsomstandigheden dan gemiddeld.
 
Wat kan de OR doen?
Meten is weten, dus kan met behulp van en medewerkers(tevredenheids)onderzoek (M(T)O) in de eigen organisatie onderzoek gedaan worden naar de tevredenheid van het personeel over autonomie in de eigen werkzaamheden en de mate van uitdaging dat ze daarin ervaren. Ook kan er in het aanstellingsbeleid rekening gehouden worden door – als het even kan – medewerkers een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd te bieden. 
En natuurlijk is het M(T)O het startpunt voor het maken van een Plan van Aanpak om de geconstateerde problemen aan te pakken. Door het instemmingsrecht van de OR is hier de rol van de OR verzekerd.
 
Zelf het rapport ‘Dynamiek op de Nederlandse arbeidsmarkt’ lezen? Klik hier 
Als OR aan de slag met de medewerkerstevredenheid? Klik hier