Geen vervangende toestemming door kantonrechter

In een procedure bij de kantonrechter wordt nog weer eens duidelijk hoe een procedure verloopt als de ondernemingsraad niet instemt met een voor instemming voorgelegde regeling. In veel gevallen trekken bestuurders het instemmingsverzoek dan in en proberen in overleg met de OR tot een beter voorstel te komen. Soms wordt aan het voorstel vastgehouden en stapt de ondernemer naar de kantonrechter om daarvoor vervangende toestemming te vragen. Dat was ook het geval toen de OR van Qbuzz niet instemde met dienstenrooster.
 
Feitelijk zijn er twee gronden die de kantonrechter kan benutten voor het onderbouwen van een besluit om vervangende toestemming te geven. De eerste grondslag is een ‘onredelijke OR’, en voor de tweede reden dient de ondernemer aan te tonen dat er zwaarwegende bedrijfsorganisatorische, bedrijfseconomische of bedrijfssociale redenen in het geding zijn. 
In het geval van Qbuzz ontstaan er problemen als de OR niet instemt met een diensten- en werktijdenregeling. Het gaat dan vooral over de over de keertijden aan het einde van de route, waarbij ook rekening gehouden moet worden met gevolgen voor de hersteltijd door vertragingen.
De OR stemt daarom niet in; de ondernemer zet zijn besluit toch door, waardoor de OR nietigheid inroept en het geschil bij de kantonrechter terecht komt. 
 
De ondernemer beroept zich als eerste op de onredelijkheid van de OR. Er zijn bij het tot stand komen van de voorstellen de nodige concessies aan de OR gedaan. Dat er nu niet wordt ingestemd met de voorstellen wordt dan ook door de ondernemer als onredelijk gezien. De kantonrechter denkt daar anders over en vindt dat de OR niet onredelijk is geweest. De OR heeft nooit toegezegd dat het zou instemmen met de regeling en heeft zijn besluit om niet in te stemmen voldoende gemotiveerd.
De kantonrechter vindt ook dat er geen sprake is van aantoonbare en zwaarwegende bedrijfsorganisatorische, bedrijfseconomische of bedrijfssociale belangen om vervangende toestemming te geven. De ondernemer hoeft de winterdienstregeling echter niet meer terug te draaien, want die is twee weken na de uitspraak afgelopen en hoeft dus niet meer vervangen te worden. 
 
Zelf de uitspraak lezen? Klik hier
Als OR aan de slag met een arbeidstijdenregeling? Klik hier