Wat maakt een werkgever woest aantrekkelijk?

Hoe zorgt een werkgever voor aantrekkelijk werkgeverschap? Het vinden van de juiste antwoorden op deze vraag zorgt voor het behoud van deskundig personeel en voor het gemakkelijker vinden van nieuwe medewerkers. Dat is zeker van belang als er sprake is van schaarste in deskundig personeel. De ondernemingsraad heeft veel invloed op wat een werkgever te bieden heeft.
 
Nieuwe werknemers beoordelen een werkgever vooral op de voordelen die ze denken te behalen. Betere functie, betere beloning, meer kansen op loopbaanontwikkeling, aantrekkelijk opleidingsbeleid e.d. Voor de zittende werknemers is vooral de verbinding die ze ervaren met de werkgever belangrijk. Van een werkgever die aantrekkelijk voor ze is wordt niet snel afscheid genomen.
 
Duurzame arbeidsrelatie met iedereen
Het draait bij aantrekkelijk werkgeverschap niet alleen om nieuwe of zittende medewerkers, maar ook om medewerkers die als ZZP-er worden ingehuurd of via een uitzendbureau of payrollconstructie in de onderneming werkzaam zijn. Het gaat dan vooralover het vermogen om als bedrijf of organisatie een duurzame arbeidsrelatie te ontwikkelen met arbeidskrachten, ongeacht de aard van de arbeidsrelatie.
 
Aantrekkelijk werkgeverschap heeft verschillende aspecten
Wat nu precies een werkgever aantrekkelijk maakt voor zittend of nieuw personeel is verschillend. Zo kan iemand worden aangetrokken door de waarden van de organisatie. Denk aan het werken voor ideële organisaties als Greenpeace of Natuurmonumenten. 
Ook kan een werkgever aantrekkelijk zijn door de organisatiestructuur, de ruimte om te groeien in een functie, beloningsmogelijkheden (bonussen, winstdeling e.d.) of de mogelijkheden om zelf te kunnen variëren in arbeidstijden.
Beide aspecten spelen tegelijkertijd een rol en de samenloop van beide bepaalt voor een werknemer de mate van aantrekkelijk werkgeverschap. Het gaat om de persoonlijke match die een werkende ervaart met de organisatie en met de taak of functie die uitgevoerd moet worden Ook de relatie met collega’s, met de leidinggevende of opdrachtgever zijn van belang. Dat belang neemt toe, omdat de arbeidsrelaties in hoog tempo veranderen en een langdurig dienstverband tussen werkgever en arbeidskracht niet meer vanzelfsprekend is. Van het personeel dat nu in een organisatie instroomt is de kans op een 40-jarig jubileum niet zo groot.
 
Aantrekkelijk zijn voor verschillende generaties
Aantrekkelijk werkgeverschap houdt ook rekening met de verschillende levensfasen van de werkenden en ook van de verschillende generaties. Babyboomers stellen andere eisen aan de werkgever dan de millenials. Die hebben liever flexibele werkcondities, ondersteuning van de individuele ontwikkeling en de mogelijkheid om doel- en resultaatgericht te werken. 
Een aantrekkelijke werkgever zorgt dus voor maatwerk in wat het personeel kan verwachten en speelt in op de veranderende omstandigheden van het personeel. 
 
Veel invloed voor de ondernemingsraad
De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht op wijzigingen in de regelingen voor aanstellings- en bevorderingsbeleid in de organisatie. En als er geen cao in het bedrijf van toepassing is kan ook het wijzigen van het beloningssysteem een instemmingsplichtige aangelegenheid zijn. Dat geldt ook voor regelingen op het gebied van de personeelsopleiding. Kortom: voor de OR is veel invloed mogelijk om aantrekkelijk werkgeverschap voor zittend en nieuw personeel te bevorderen. Dat kan ook in de vorm van een initiatiefvoorstel. 
 
Als OR aan de slag met aantrekkelijk werkgeverschap? Klik hier