Verjong de medezeggenschap

Op initiatief van twee jongerenorganisaties van vakbonden FNV en CNV is door 30 jonge ambtenaren antwoord gegeven op de vraag hoe de medezeggenschap verjongd en verbeterd kan worden. Het MZ-Lab Rijk heeft geprobeerd daarvoor nieuwe ideeën aan te dragen. In 2016 is een vergelijkbaar MZ-Lab Zorg met hetzelfde vraagstuk aan het werk geweest.
 
Het zijn in veel ondernemingsraden vooral de wat oudere werknemers die OR-lid zijn. Jongeren stellen zich maar sporadisch kandidaat voor de OR en hebben ook niet zo’n goed zicht op wat die OR allemaal doet. Het MZ-lab ontwikkelde zes tips om de medezeggenschap te verjongen.
 
1. Kort en thematisch
Committeren aan een zittingstermijn van drie of vier jaar is iets dat veel jongeren niet zo gemakkelijk zullen doen. Ze zijn druk in deze fase van het leven met studie, carrière maken en/of het opbouwen van een gezin. Vraag dus niet om structurele inzet, maar betrek ze per vraagstuk om mee te denken en mee te ontwikkelen. Het zijn de OR-leden die de regie hebben en het overzicht bewaken.
 
2. Vergroot de olievlek
Een jongere die een jongere vraagt om ook mee te denken zal vaak meer succes hebben dan wanneer een oudere dat doet. Jongeren die samen een herkenbare bijdrage leveren aan de medezeggenschap hebben steun aan elkaar en vinden (h)erkenning bij de ander. Medezeggenschap bedrijven doe je samen, vooral met leeftijdsgenoten.
 
3. Regel een maatje
Als een jongere rechtstreeks aan een OR-lid wordt gekoppeld krijgt die uit de eerste hand het doel, werkwijze en nut van de medezeggenschap mee. Vanuit die betrokkenheid kan een kandidaatstelling voor de OR ontstaan. Koppel een ervaren OR-lid aan een nieuwe medewerker, of… zorg dat (ruiken aan) de medezeggenschap deel uitmaakt van een traineeship of inwerkperiode.
 
4. Ga de boer op
Organiseer evenementen of activiteiten om de medezeggenschap te bevorderen. Op die manier komt de OR van zijn ambtelijke en stoffige imago af. Jong en oud laten brainstormen over actuele organisatie- of personeelsvraagstukken levert ongetwijfeld aansprekende resultaten op én meer (be)grip voor en op de medezeggenschap
 
5. Gluren bij de buren
Maak gebruik van de kennis en inzichten die al bij andere (vergelijkbare) ondernemingsraden is opgedaan door een OR-platform te organiseren. Soms is ‘het wiel’ al elders uitgevonden. Dat kan ook digitaal, zodat het delen van kennis en ervaring gemakkelijker verloopt.  
 
6. Gebruik een TindOR-app
Een andere werkgroep in het MZ-Lab vindt dat de medezeggenschap een zekere mate van verplichting zou moeten hebben. Ze opperen  een ‘jORy’, vergelijkbaar met de jury in het Amerikaanse rechtssysteem.
De bedoeling van de jORy is dat voor elk OR-thema een nieuwe groep van zes tot tien leden wordt geselecteerd uit een personeelspool. De pool bevat alle medewerkers van de organisatie, vast of flex,  variërend van facilitaire dienst tot directie. De deelname is verplicht.
De selectie van de jury gebeurt per loting. De termijn van de zitting wordt bepaald door de duur van het betreffende thema. Zodra de jury haar besluit aan  het bestuur heeft medegedeeld wordt ze weer ontbonden. Voor het informeren van de achterban zou variant op Tinder gemaakt kunnen worden: een ‘TindOR’-app waarbij met een swipe naar links of rechts een plan kan worden goed- of afgekeurd.
 
Verder lezen?
  • De voorstellen van MZ Lab Rijk zijn gebundeld in een visieboekje. Klik hier
  • Bekijk ook de Resultaten MZ Lab Zorg. Klik hier
  • Als OR aan de slag met vernieuwing in de medezeggenschap? Klik hier