Drie nieuwe basisinspectiemodules voor Inspectie SZW

Inspectie SZW (de voormalige Arbeidsinspectie) heeft drie basisinspectiemodules (BIM’s) bekend gemaakt waarmee de inspecteurs hun inspecties uitvoeren. Zo kan er geïnspecteerd worden op werkdruk, naleving Arbeidstijdenwet en Arbeid door jeugdigen en kinderen en Ongewenste omgangsvormen inclusief arbeidsdiscriminatie. Voor ondernemingsraad en VGWM-commissie zijn het handige hulpmiddelen om de eigen praktijk op deze onderwerpen te toetsen.
 
1. BIM Werkdruk
Deze basisinspectiemodule wordt gebruikt bij inspecties op de werkdruk in de onderneming. De werkdruk is één van de onderdelen die onder de psychosociale arbeidsbelasting (PSA) vallen.
 
2. BIM Arbeidstijdenwet – Arbeid door jeugdigen en kinderen
Deze basisinspectiemodule is toepasbaar op (stage- en reguliere) arbeid van kinderen en jeugdigen en bestaat uit drie submodules:
  1. Submodule A geldt voor reguliere arbeid in bedrijven en instellingen: (bij)banen en vakantiewerk van jeugdigen/kinderen.
  2. Submodule B geldt voor stages of praktijkonderwijs door jeugdigen/kinderen in bedrijven en instellingen, naast en in samenhang met onderwijs. De normen voor werkzaamheden die zij tijdens stage of praktijkonderwijs (die aan de voorwaarden voldoen) verrichten, wijken af van de normen voor reguliere arbeid door kinderen of jeugdigen.
  3. Submodule C geldt voor kinderen tot en met 12 jaar die artistieke arbeid verrichten, de zogenoemde ‘kunstkinderen’. Denk aan kinderen in musicals of kinderen die in een film of tv-productie acteren.
 
3. BIM Ongewenste omgangsvormen
Deze basisinspectiemodule is toepasbaar bij inspecties op het arbeidsrisico ongewenste omgangsvormen, inclusief arbeidsdiscriminatie. Ongewenste omgangsvormen maken onderdeel uit van het risico psychosociale arbeidsbelasting (PSA), naast agressie en geweld door derden (zoals cliënten, bezoekers, bewoners, patiënten, leerlingen en reizigers) en werkdruk.
 
Aan de hand van de modules kan OR of VGWM-commissie zelf al vaststellen welke vragen door de Inspecteur gesteld kunnen worden. Overigens heeft de Inspecteur de vrijheid van de richtlijnen af te wijken als daarvoor redenen zijn. Heeft de organisatie een goed antwoord op de vragen uit de richtlijnen? Natuurlijk is er werk aan de winkel voor de organisatie als de antwoorden niet gegeven kunnen worden of de antwoorden onduidelijk zijn. Het benutten van deze modules heeft voor de OR het doel om de arbeidsomstandigheden daadwerkelijk te verbeteren. 
 
  • Zelf de basisinspectiemodule Werkdruk lezen? Klik hier
  • Zelf de basisinspectiemodule Arbeidstijdenwet lezen? Klik hier
  • Zelf de basisinspectiemodule Ongewenste omgangsvormen lezen? Klik hier
  • Zelf aan de slag met het arbobeleid in de organisatie? Klik hier