Tool voor de bedrijfsnoodorganisatie

Elk bedrijf is verplicht om een bedrijfsnoodorganisatie (BNO) te hebben. Om zo’n organisatie op te zetten en te onderhouden is nu een digitale tool beschikbaar. Voor ondernemingsraden en VGWM-commissies de moeite van het bekijken waard.
 
Er is een nieuwe norm (NEN 8112) vastgesteld waaraan een BNO moet voldoen. Deze norm vervangt de normen voor de Bedrijfshulpverlening (NEN 4000:2008)  en de Leidraad voor ontruimingsplannen (NEN 8112:2010).  
Van organisaties wordt verwacht dat ze op drie fronten de juiste beheersmaatregelen treffen: bouwkundige, installatietechnische en organisatorische (BIO). Daarbij zijn investeringen, benodigde (management)aandacht en doelmatigheid van maatregelen van belang. 
Het maken van een BNO is maatwerk. Het plan zal moeten passen bij de aard van de onderneming. Het maakt nogal verschil of zo’n plan gemaakt moet worden voor een verpleeghuis met immobiele cliënten of voor een gelijkvloers kantoorgebouw met zelfredzame medewerkers. 
 
In vijf stappen naar een BNO
Met behulp van de tool kan in vijf stappen een BNO worden opgesteld: risicoanalyse, beheersmaatregelen, ontwerp, implementatie en borging. En als het plan onderhouden moet worden kunnen al deze stappen nog een keer getoetst worden. 
 
Instemmingsrecht OR
De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht op de invoering van een BNO, omdat het een onderdeel vormt van een regeling op het gebied van de arbeidsomstandigheden (artikel 27, 1e lid, onderdeel d).
De tool is helaas niet gratis.
 
  • Zelf de BNO-tool proberen? Klik hier
  • Als OR aan de slag met een BNO? Klik hier