Ontslagbescherming voor kritisch PVT-lid

Net als OR-leden zijn ook de leden van een personeelsvertegenwoordiging (PVT) beschermd tegen ontslag omwille van deze functie. Daar kwam ook een werkgever achter toe hij een kritisch PVT-lid wilde ontslaan.
 
Als in 2015 de verhoudingen tussen werkgever en werkneemster verstoord raken na diverse negatieve beoordelingen meldt de werkneemster zich na een paar gesprekken hierover ziek. Er volgen re-integratiegesprekken en precies op de dag dat de werkneemster op een geplande vakantie zou gaan dient de werkgever een verzoekschrift in tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Als de werkneemster niet op een daarna gemaakte afspraak verschijnt, volgt er ontslag op staande voet. De zaak wordt aan de kantonrechter voorgelegd.
 
Bron van kritiek van de werkgever is kritische houding die deze werkneemster als PVT-lid heeft op beleid en werkwijze van de organisatie. En die mening wordt niet onder stoelen of banken gestoken. 
De werkgever verweert zich bij de kantonrechter met zijn mening dat de PVT slechts adviesrecht heeft en dat de bestuurder dat advies naast zich neer mag leggen. De kantonrechter vindt dat juist die kritische houding van een PVT-lid verwacht mag worden en dat daarom de Wet op de ondernemingsraden (WOR) artikel 21 en in boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (BW) – waarin de bescherming tegen ontslag en benadeling is vastgelegd – ook voor PVT-leden van toepassing is. De leden van een PVT moeten – net als hun OR-collega’s – hun taak kunnen uitvoeren zonder dat voor hun (loop)baan gevreesd hoeft te worden. Daar past een kritische houding bij. De werkgever krijgt geen toestemming om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De werkgever kan de arbeidsovereenkomst niet opzeggen zolang een werknemer lid is van de ondernemingsraad of een PVT (BW artikel 7:670, lid 4, sub 1). Er kan alleen opgezegd worden als aangetoond is dat het ontbindingsverzoek niets met OR- of PVT-werk te maken heeft. 
 
De uitspraak is niet gepubliceerd.
 
Als OR aan de slag met de rechtspositie van de OR-leden? Klik hier