Ontslag door Facebooken tijdens ziekte?

Een werkgever ontslaat een werkneemster op staande voet, omdat door haar Facebookberichten zou zijn aangetoond dat ze tijdens haar ziekte werkzaamheden voor derden zou hebben verricht. Lukt dat?
 
De werkgever is een grote luchtvaartmaatschappij. Die wil van een werknemer af, omdat die – tijdens haar ziekte – Facebookberichten heeft geplaatst. Daarin is ze onder meer te zien in een promotiefilmpje voor gezondheidsproducten. Het betreft nevenwerkzaamheid van deze werkneemster. De werkgever ontslaat haar op staande voet omdat daarmee ze verschillende bedrijfsregels overtreden zou hebben. Zo heeft de bestaande gedragscode voor personeel overtreden, heeft ze reisfaciliteiten gebruikt voor haar werk voor derden en was ze op You Tube te zien in haar werkkleding.  
De werkneemster stapt naar de kantonrechter om het ontslag op staande voet ongedaan te maken.
 
Volgens de kantonrechter is geen van de overtredingen die door de werkgever zijn aangedragen voldoende om een ontslag op staande voet te rechtvaardigen. De rechter erkent dat door het dragen van bedrijfskleding is een filmpje via social media er sprake is van overtreding van de interne regels, maar dat de werkneemster zich in dit filmpje vooral positief over haar werkgever heeft uitgelaten. Bovendien kon de werkneemster aantonen dat de werkgever zijn regels omtrent social media niet consequent handhaaft. Daarom vormt deze overtreding geen reden voor ontslag op staande voet. Ook het vermeende onjuiste gebruik van de reisfaciliteiten vormt geen geldige reden voor het ontslag.
 
Volgens de kantonrechter is er – via Facebookberichten en foto’s – onvoldoende bewijs geleverd dat werkneemster gedurende haar ziekte voor derden heeft gewerkt. De berichten en foto’s hoeven niet altijd de werkelijkheid weer te geven en zou het ook kunnen dat ze vooral bedoeld waren om – voor de marketing van haar nevenactiviteiten – een fris en gezond imago te tonen. De werkgever had ook een andere manier kunnen kiezen om de werkneemster te corrigeren, vooral omdat ze kostwinner is en een probleemloos arbeidsverleden bij de werkgever heeft.
De werkneemster mag haar werk weer gaan doen en heeft bovendien recht op betaling van haar achterstallige loon.
Volgens de rechter zijn berichten en foto’s op social media geen hard bewijs van gedrag of activiteit van een werknemer. In dit geval is het ook bijzonder dat het Facebookaccount van de werkneemster niet openbaar was, maar alleen toegankelijk voor vrienden. Ook moeten – als die er zijn – eerst interne regels gevolgd worden als een overtreding van bedrijfsregels wordt vastgesteld. Pas daarna ontstaat er een mogelijkheid voor verdergaande sancties zoals schorsing of ontslag op staande voet.
 
Zelf de uitspraak lezen? Klik hier