De arbeidsmarkt in de zorg

Het aantal vacatures in de gezondheidszorg stijgt, maar er wordt vooral hoger geschoold personeel gevraagd en die zijn niet gemakkelijk te vinden. Volgens het UWV zullen werkgevers hun personeel meer tot bij- of ‘op’scholen moeten stimuleren, zodat er voldoende en voldoende deskundig personeel aan het werk is. Het vacature- en het scholingsbeleid zijn ook voor de ondernemingsraad belangrijk; het draait vooral om goed werkgeverschap.
 
Er zijn zo’n 100.000 zorgvacatures, waarvan er een deel moeilijke ingevuld kunnen worden. Vooral voor die functies waarvoor meer opleiding nodig staan vacatures lang open.
Volgens het UWV is er in de komende jaren vooral aan verpleegkundigen en verzorgenden, op hbo- en mbo-niveau 3 en 4 een tekort. Werkgevers doen er goed aan om hun personeel te scholen naar een hoger niveau zodat ze inzetbaar blijven voor het werk dat door deze niveaus gedaan moet worden. En zorgkantoren leggen de lat steeds hoger, zodat er nu HBO-geschoolde verpleegkundigen nodig zijn om zorg te verlenen in de wijk. 
 
Voor de zorgorganisaties is het behoud van deskundig personeel van groot belang om zorg van kwaliteit te kunnen leveren. Om dat mogelijk te maken is een plan nodig om ervoor te zorgen dat het personeel niet naar andere zorgaanbieders overstapt als het daar beter is. En elke niet ingevulde arbeidsplaats zorgt voor een toename van de werkdruk bij het personeel. 
 
Goed werkgeverschap
Het is vooral goed werkgeverschap dat zorgt voor een gezonde binding tussen personeel en organisatie. Daar hoort vacaturebeleid, opleidingsbeleid en HR-management een onderdeel van te zijn. 
Volgens het UWV blijkt het voor werkgevers lastig om niveau 2-medewerkers op te scholen naar niveau 3. Er wordt zo hier en daar door bijscholing een extra certificaat gehaald, zodat er een niveau 2+ ontstaat dat verzorgenden op niveau 3 zouden kunnen ontlasten. Voor medewerkers die dat niveau niet halen zal mogelijk op termijn naar ander werk gezocht moeten worden. 
 
Wat kan de OR doen?
De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht op gewijzigde regelingen op dat gebied (werving, selectie, opleidingen) en kan de personeelsformatie sowieso op de overlegagenda zetten. Het UWV adviseert om vooral de niveau 3 en 4 medewerkers verder te scholen. Ook pleiten ze voor meer leerbedrijven en leerwerkplekken (BBL). Zorg voor meer vitaliteit, werkplezier en een aanvaardbare werkdruk. 
Het UWV heeft een factsheet over arbeidsmarktontwikkelingen in de zorg gepubliceerd. Klik hier
 
Als OR aan de slag met de arbeidsmarkt in zorg? Klik hier