Aantal chronisch zieke werknemers zal toenemen

Werkgevers moeten op tijd maatregelen nemen om hun chronisch zieke werknemers inzetbaar te houden. Mede door het opschuiven van de pensioenleeftijd is het aannemelijk dat het aantal werknemers met een chronisch aandoening zal toenemen. Een richtlijn van het AMC in Amsterdam moet werkgevers helpen om daar beleid op te maken. Ook voor ondernemingsraden interessante kost.
 
In de richtlijn ‘Chronisch zieken en werk’ van Coronel, het instituut voor arbeid en gezondheid van het AMC, vinden werkgevers, bedrijfsartsen, re-integratiedeskundigen en andere professionals advies voor de begeleiding van chronisch zieken in het arbeidsproces. Ook voor de ondernemingsraden is deze richtlijn van belang. Het vormt een handig hulpmiddel om vast te stellen of het personeelsbeleid van bedrijf of organisatie voldoende is ingesteld op het aan het werk houden van medewerkers met een chronische ziekte.
Aan de ziekte zelf kan een werkgever – behalve als het om de preventie van een beroepsziekte gaat – weinig doen, maar wel aan de (arbeids)omstandigheden waarin gewerkt gaat worden, werkdruk, werkstress, taakbelasting en takenpakket, werktijden e.d. Dáár liggen de mogelijkheden om chronisch zieke werknemers aan het werk te hebben en te houden. Volgens het AMC is het van belang dat de belastbaarheid van de zieke werknemer tijdig door arbeidsdeskundigen wordt vastgesteld en daardoor ook tijdig ingegrepen kan worden om uitval te voorkomen.
 
  • Zelf de richtlijn van het AMC lezen? Klik hier
  • Als OR aan de slag met een duurzame inzetbaarheid van chronisch ziek personeel? Klik hier