Wijziging meerlingenverlof per 1-4-2018

Werkneemsters die te vroeg van een meerling bevallen kunnen nu veelal te weinig het langere meerlingenverlof benutten. Vanaf 1 april 2018 wordt dat – als het goed is – beter.
 
Vanaf 1 april 2018 wordt het bevallingsverlof van een te vroeg bevallen meerlingmoeder verlengd met het aantal dagen dat de zwangerschap korter geduurd heeft dan de 10 weken zwangerschapsverlof. Stel dat deze moeder drie weken eerder dan de uitgerekende bevallingsdatum is bevallen, dan worden deze drie weken bij de 10 weken opgeteld, zodat ze na de bevalling 13 weken verlof heeft om voor haar meerling te zorgen. 
 
Als de maatregel wordt ingevoerd – die moet nog wel door Tweede en Eerste Kamer – dan is die van toepassing op de moeders die dan zwanger zijn van een meerling en zwangerschaps- en bevallingsverlof hebben. 
 
Wijzigingen voor vaders
Al eerder zijn voor vaders wijzigingen doorgevoerd. Vaders hebben bij de geboorte van hun kind een onvoorwaardelijk recht op drie dagen (onbetaald) ouderschapsverlof. Daarmee krijgen zij – naast het huidige kraamverlof van twee doorbetaalde dagen – meer mogelijkheden om rond de geboorte tijd door te brengen met hun kind. De vroegere eis dat men één jaar in dienst moet zijn bij de werkgever voor het aanvragen van ouderschapsverlof is in 2015 vervallen. Er zijn plannen om het ouderschapsverlof voor alle vijf dagen betaald te krijgen.
 
Zelf de ‘nota-van-wijziging-uitbreiding-kraamverlof’ lezen? Klik hier