Vierdaagse werkweek toch ingevoerd

De OR was niet akkoord en stapte naar de rechter om de invoering van een vierdaagse werkweek te blokkeren (lees het eerdere artikel daarover) en kreeg daar geen gelijk, maar ondertussen hebben OR en vakbonden met de werkgever alsnog een akkoord bereikt over de invoering ervan. 
Zowel OR als de vakbonden hadden het behoud van salaris als inzet gekozen voor het overleg met de directie. Door de invoering van de vierdaagse werkweek zou het inkomen van chauffeurs aanzienlijk dalen, omdat daardoor minder overuren gemaakt konden worden.
In het bereikte compromis is een urengarantie van 48 uur afgesproken en maximaal een keer per drie weken een gebroken dienst. Daarbij worden de extra reiskosten en reistijd vergoed. Ook hoeft er niet vaker op zaterdag gewerkt te worden, tenzij de chauffeur dat zelf wil. 
In de procedure bij de kantonrechter had de OR het niet voor elkaar gekregen om de invoering van de vierdaagse werkweek tegen te houden, de werkgever mocht het rooster invoeren totdat een in een bodemprocedure daarover een uitspraak gedaan wordt. Die langdurige bodemprocedure lijkt door het akkoord van de baan.
 
Als OR aan de slag met arbeidstijden en roosters? Klik hier