Sollicitatiecode herzien

Al jaren publiceert de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP) de sollicitatiecode. De code bevat algemene regels die organisaties bij de werving en selectie van nieuw personeel kunnen toepassen om dat zorgvuldig uit te voeren. Daarbij moet onder meer rekening gehouden worden met privacy van de sollicitant. De herziening van de code was mede door de ontwikkelingen in de social media gewenst. Voor de ondernemingsraad is de vernieuwde code een goede aanleiding om het eigen wervings- en selectiebeleid onder de loep te nemen.
 
Ontwikkelingen in social media zoals Linkedin, Facebook, Twitter of What’s app maakten een aanpassing in de code noodzakelijk. Zo was het in de oude code uit 2013 niet toegestaan om een pasfoto op te vragen. Tegenwoordig wordt bijna elk cv van een foto voorzien en zijn er bijna van iedereen foto’s op internet te vinden, dus die bepaling is in deze versie vervallen. 
De code heeft geen wettelijk of juridisch kader, maar veel organisaties leven de code wel na. Sollicitanten die menen benadeeld te zijn in hun sollicitatieprocedure kunnen naar het College voor de Rechten van de Mens (discriminatie) of naar de Autoriteit Persoonsgegevens (privacy). 
 
Taak voor de Ondernemingsraad
Even googelen op een naam is gauw gedaan. Op die manier is al gauw – zakelijk en privé – veel informatie over een sollicitant te vinden. Daar hoort een werkgever op een juiste manier mee om te gaan. Het verschijnen van de nieuwe code is dan ook een goed moment om de nu in gebruik zijnde regeling voor het werven en selecteren van personeel samen met HRM/P&O en de bestuurder te evalueren. Voor het eventueel wijzigen van een regeling op dat gebied is een instemmingsverzoek aan de OR nodig (Artikel 27, 1e lid, onderdeel e (aanstellings-, ontslag- of bevorderingsbeleid)).
 
  • Zelf de sollicitatiecode lezen? Klik hier
  • Als OR aan de slag met het wervings- en selectiebeleid in bedrijf of organisatie? Klik hier