OR verliest bij Ondernemingskamer

De ondernemingsraad van Holland Casino vraagt aan de Ondernemingskamer (OK) in Amsterdam om de overgang naar een naamloze vennootschap te stoppen. De OR had daar eerder negatief over geadviseerd, maar de bestuurder heeft zijn voorgenomen besluit toch doorgezet. 
 
De wijziging van de Wok is nog in behandeling, maar de directie van Holland Casino heeft in zijn besluit om tot een juridische afsplitsing van het gehele vermogen van Holland Casino naar een nieuw op te richten naamloze vennootschap Holland Casino N.V. te komen daarop al geanticipeerd. Vervolgens krijgt de Staat der Nederlanden de aandelen van Holland Casino N.V. De wijzigingen in de Wok hebben te maken met het moderniseren van de commerciële kansspelmarkt en de daarvoor benodigde privatisering van Holland Casino. 
De ondernemingsraad heeft negatief geadviseerd omdat het voorgenomen besluit vooral het belang van de Staat als aandeelhouder lijkt te dienen en niet die van de organisatie en personeel. 
De Ondernemingskamer oordeelt echter dat de besluitvorming zorgvuldig is verlopen en daarin een afweging is gemaakt van de verschillende belangen die daarbij een rol spelen. Ook ziet de OK het als wenselijk dat de organisatie zich door de omvorming naar een naamloze vennootschap zich meer en beter als een commerciële aanbieder van kansspelen kan laten zien. Daardoor zal het in de concurrentie met andere commerciële aanbieders een rol kunnen spelen. 
 
Juist voordelen voor de ondernemingsraad
De wijzigingen in de Wok verplichten de aanbieders van kansspelen om een kapitaalvennootschap als rechtsvorm te hebben, dus is het besluit om daartoe over te gaan rechtsgeldig. De OK ziet zelfs voordelen voor de OR, omdat door de omvorming naar een NV de ondernemingsraad het recht van voordracht krijgt voor de benoeming leden van de raad van commissarissen, en bij voordrachten van een derde van de leden het versterkt aanbevelingsrecht.
 
  • Zelf de uitspraak van de Ondernemingskamer lezen? Klik hier
  • Als OR aan de slag met reorganisaties? Klik hier