Nederlanders hebben plezier in hun werk

Volgens onderzoek onder 300.000 werknemers in Nederland gaat ruim 86 procent van de werknemers met plezier naar zijn werk. Het contact met hun collega’s en de mogelijk tot persoonlijke groei zijn de basis voor deze positieve score. De ondernemingsraad heeft een rol als in de organisatie een medewerkers(tevredenheids)onderzoek (M(T)O) wordt uitgevoerd.
 
De vraag ‘Ik vind mijn werk leuk’ kreeg in het onderzoek gemiddeld een 8 als score. Onderzoeksbureau Effectory bundelde de antwoorden uit de medewerkersonderzoeken die ze voor hun opdrachtgevers uitvoeren om tot deze conclusies te komen. 
Medewerkers zijn vooral zo positief omdat ze hun collega’s plezierig vinden (8,1) en omdat ze door het werk in hun persoonlijke ontwikkeling worden gestimuleerd (7,8).
Vergelijk deze gemiddelde cijfers eens met de scores die in de eigen medewerkers(tevredenheids)onderzoeken genoteerd staan. Dat geeft mogelijk redenen om het te agenderen voor overleg met de bestuurder als die scores nogal afwijken van deze gemiddelden.
 
Volgens een ander onderzoek door Kantar TNS onder zo’n 500 werknemers laat zien dat werknemers in de publieke sector (rapportcijfer 7,2) gelukkiger zijn dan de medewerkers in de private sector (rapportcijfer 7.0). Zo’n 80 procent van de werknemers in de publieke sector heeft het gevoel gerespecteerd te worden op het werk, 63 procent heeft een goede balans in werk en privéleven en 71 procent krijgt voldoende ruimte om zelfstandig beslissingen te nemen. Ook blijkt uit dit onderzoek dat een vast contract een werknemer niet gelukkiger maakt dan een collega met een flexibel contract. 
Uit dit onderzoek blijkt ook dat naar mate de werknemer ouder wordt hij zich minder gerespecteerd voelt dan zijn jongere collega.
 
Een medewerkersonderzoek (MO) richt zich vooral op het welzijn van de werknemer en zijn tevredenheid over het werken in de organisatie. Daarbij worden veelal ook de risico’s  van de psychosociale arbeidsbelasting meegenomen, zoals werkdruk, werkstress, pesten, discriminatie e.d.
Daarom is het MO-onderzoek instemmingsplichtig, omdat het een regeling is op het gebied van de arbeidsomstandigheden (artikel 27, 1e lid, onderdeel d). Voor OR of VGWM-commissie is het dan van belang om ervoor te zorgen dat de juiste vragen worden gesteld en er voldoende waarborgen zijn voor het geanonimiseerd beantwoorden van de vragenlijsten. 
 
  • Meer lezen over het medewerkersonderzoek? Klik hier
  • Meer lezen over het onderzoek van Kantar TNS? Klik hier
  • Als OR aan de slag met veilig en gezond werken? Klik hier