Grenzen aan bereikbaarheid medewerkers

In Frankrijk hebben werknemers sinds 1-1-2017 het recht om buiten werktijd niet bereikbaar te zijn voor de werkgever. Daarmee wordt het voor die werknemers gemakkelijker om de balans tussen werk en privéleven te handhaven. In veel organisaties is het gewoonte om ’s avonds of in het weekeinde te mailen, maar dan ook nog eens- welhaast verplicht – een antwoord van die collega te verwachten. De ondernemingsraad kan van die werkdruk werk van maken.
 
Elke ondernemingsraad heeft ruime bevoegdheden op het gebied van arbeidsomstandigheden en arbeidstijden. Niet alleen door het instemmingsrecht op instellen, wijzigen of intrekken van regelingen op dat gebied, maar ook door de toezichthoudende taak die artikel 28 van de WOR aan elke OR oplegt. Het doorlopend overschrijden van arbeidstijden- en pauzeregels zorgt voor oplopende werkdruk en werkstress. Het gevoel doorlopend bereikbaar en beschikbaar te moeten zijn voor ‘de baas’ heeft invloed op het herstelvermogen van werknemers en op den duur het risico van een burn-out. 
 
Initiatiefrecht benutten
De ondernemingsraad heeft met het initiatiefrecht een krachtige troef in handen door zelf met een voorstel te komen. Daarin kan de afspraak worden opgenomen over het begrenzen van de verplichte bereikbaarheid zoals die door de werkgever wordt gevraagd, maar ook aan de bereikbaarheid die collega’s en teams aan elkaar opleggen. Vaak is er geen formele eis tot bereikbaarheid, maar is de teamcultuur zodanig dat die altijddurende bereikbaarheid een gebruikelijke teamnorm is. 
Als de OR met een initiatiefvoorstel komt, dan moet die ten minste één keer in de overlegvergadering worden besproken. Daarna moet de bestuurder – gemotiveerd en wel – een besluit nemen over het voorstel en de OR daarvan schriftelijk op de hoogte stellen. 
 
Mogelijk krijgt de OR te zijner tijd een steuntje in de rug van minister Asscher, die voelt er – aldus zijn Facebookpagina – wel voor om de werknemers het recht van onbereikbaarheid te geven. 
Meer lezen over het idee van Asscher? Klik hier
 
Als OR aan de slag met het recht op onbereikbaarheid? Klik hier