Gedragscode voor veilig en gezond werken

Werkgevers hebben – bij wet – de verplichting om te zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Een gedragscode voor het personeel om daar voor te zorgen is daarvoor een handig hulpmiddel. TNO heeft daar een stappenplan gemaakt om tot zo’n gedragscode te komen. Ook handig voor de ondernemingsraad of VGWM-commissie die het veiligheidsbewustzijn en veilig gedrag in de organisatie wil vergroten.
 
TNO maakte een stappenplan waarmee werkgevers – en dus ook de ondernemingsraden – een eigen gedragscode voor hun branche kunnen opstellen. Door deze vorm van zelfregulering wordt het veilig en gezond werken bevorderd. Het stappenplan bevat linkjes naar voorbeelden in verschillende branches en helpt om zelf zo’n code op te stellen. 
Als de bestuurder zo’n gedragscode wil invoeren is daarvoor de instemming van de ondernemingsraad nodig (artikel 27, 1e lid, onderdeel d). Het betreft immers een regeling op het gebied van de arbeidsomstandigheden en als de regeling ook bepalingen bevat die het opleggen sancties mogelijk maakt voor medewerkers die zich niet aan de gedragscode houden, dan is er ook instemmingsrecht op het wijzigen van een beoordelingsregeling (artikel 27, 1e lid, onderdeel g). In zo’n geval is er sprake van samenloop in de regeling.

 

  • Zelf met het ‘Hoe ontwikkel je een gedragscode ‘gezond en veilig werken’? aan de slag? Klik hier
  • Als OR aan de slag met veilig en gezond werken? Klik hier