Wanneer is een arbodeskundige nodig? En welke dan?

Bedrijven moeten zich – bij wet – in de uitvoering van hun arbobeleid laten ondersteunen door een gecertificeerde arbodeskundige. Die hoeft per se niet in dienst te zijn bij een arbodienst, maar dat mag alleen als cao of de overeenstemming van de ondernemer met de ondernemingsraad dat mogelijk maakt. Voor het kiezen van de juiste deskundige is nu een gratis online tool ontwikkeld. Ook voor de OR een handig hulpmiddel om te selecteren welke arbodeskundige nodig is.
 
De wettelijke taak van de arbodeskundige is het geven adviezen over het verbeteren van arbeidsomstandigheden en begeleiding van zieke werknemers. Hij kan de functie hebben van bedrijfsarts, arbeidshygiënist, veiligheidskundige of arbeids- en organisatiedeskundige en dient in alle gevallen gecertificeerd te zijn. 
Voor een het afsluiten van een contract met een arbodienst is de instemming van de ondernemingsraad nodig. En wil de ondernemer een contract afsluiten met een vrijgevestigde bedrijfsarts dan is er overeenstemming met de OR nodig (maatwerkregeling). In dat laatste geval gaat het contract niet door als de OR er niet mee akkoord gaat en dient er vervolgens een contract met een arbodienst te worden afgesloten. Dat wordt de vangnetregeling genoemd.
Soms wordt de arbodeskundigheid door het bedrijf zelf georganiseerd, maar dat kan alleen als schriftelijke overeenstemming is bereikt met de vakbond en de ondernemingsraad. De werknemers die deze taken uitvoeren dienen vervolgens gecertificeerd te zijn voor deze functie. Vooral grote bedrijven, zoals Scania, hebben een eigen gecertificeerde arbodienst. 
 
Taken
De Arbowet schrijft een aantal taken voor die door de ondernemer bij de arbodienst of arbodeskundige moeten worden ondergebracht. Zo moet de verzuimbegeleiding, het preventief medisch onderzoek (PMO) bij de arbodienst worden ondergebracht. Dat geldt ook voor eventuele functiegerichte aanstellingskeuringen.  
Daarnaast moet de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) worden getoetst door een gecertificeerde arbodeskundige. Als bedrijven een eigen interne arbodienst hebben hoeft de RI&E niet apart getoetst te worden. Dat mag – mits gecertificeerd – door de eigen arbodienst worden gedaan.
 
Tool
Voor het vinden van de juiste arbodeskundige heeft TNO en InPreventie een online tool ontwikkeld. Daarbij kan op basis van voor de verschillende arbovragen naar de juiste deskundige worden gezocht. Voor de OR een handig hulpmiddel om te bepalen welke arbodeskundigheid bedrijf of organisatie daadwerkelijk nodig heeft, zodat ook duidelijk wordt welke deskundigen een arbodienst zou moeten kunnen leveren als daarmee een contract wordt afgesloten en dat contract voor instemming aan de OR wordt voorgelegd. Als een ondernemingsraad zelf zo’n deskundige in de arm wil nemen  – bijvoorbeeld voor een second opinion  – dient de raad de kosten daarvoor vooraf bij de bestuurder te melden.
 
  • Zelf aan de slag met de arbotool? Klik hier
  • Als OR aan de slag met het arbobeleid? Klik hier