Te kort en te weinig pauze

Zes op de tien Nederlandse werknemers heeft en neemt elke werkdag minder pauze dan is afgesproken. Dat is de belangrijkste uitkomst van een onderzoek door een leverancier van personeelsplanningssoftware. Voor de ondernemingsraad een goede aanleiding om eens naar het pauzegedrag van medewerkers in de eigen organisatie te kijken. Komt iedereen wel aan zijn afgesproken of ingeroosterde rustperiode toe?
 
Volgens het onderzoek geven de medewerkers aan dat ze minder pauze opnemen dan volgens rooster of arbeidsovereenkomst is afgesproken. Langer pauze nemen dan is afgesproken doet niemand. Wel is er ergernis ten opzichte van collega’s die hun pauze rekken of lang weg zijn voor een rookpauze. Iets minder dan vijf procent neemt zelfs nooit pauze.
 
Lang werken is hard werken
Het is een misvatting dat door lang door te werken ook meer werk gedaan wordt. Ook hersens hebben – net als het lichaam – op een bepaald moment rust nodig. Concentreren lukt meestal niet langer dan 45 minuten, daarna is er eigenlijk een korte pauze nodig om vervolgens weer inzet te kunnen plegen. 
 
Arbeidstijdenwet
De Arbeidstijdenwet is kristalhelder over de pauzes. Na 5½ uur is er recht op een half uur pauze, eventueel op te splitsen in 2x een kwartier. En bij een dienst van 10 uur is er recht op minimaal drie kwartier pauze. Maar… bij een collectieve regeling – zoals een cao – kan die pauze in beide diensten worden beperkt tot kwartier. Voor de ondernemingsraad is het van belang om de bepalingen over arbeids- en rusttijden uit de eigen cao te kennen.  
 
Zelf aan de slag
Doe eens een steekproef onder verschillende collega’s (bijvoorbeeld door via elk OR-lid vijf willekeurige collega’s te bevragen) over hun pauzes. Het overzicht van de eigen onderzoeksresultaten is mogelijk aanleiding om met de bestuurder over de werk- en rusttijden overleg te hebben. 
 
Met de OR aan de slag met de arbeidstijden? Klik hier