Gezonder flexwerken

De werkgever is verantwoordelijk voor het veilig en gezond werken door zijn werknemers. Niet alleen in het bedrijf zelf, maar ook op andere plaatsen zoals onderweg of thuis. Het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) heeft een praktijkrichtlijn voor het flexwerken gepubliceerd voor kantoormeubilair en ergonomische accessoires. De ondernemingsraad heeft een toezichthoudende taak op de arbeidsomstandigheden voor de werknemers, dus biedt de praktijkrichtlijn houvast voor het beoordelen of er ook op andere plekken onder verantwoorde omstandigheden gewerkt wordt. 
 
Voor zowel werkgevers als -nemers is het flexwerken een aantrekkelijke optie. Het zorgt voor minder grote kantoren, minder reistijd (en files), een betere combinatiemogelijkheid van werk- en zorgtaken en meer individuele autonomie en regelmogelijkheden. Dat medewerkers zich daardoor prettiger voelen en meer rendement opleveren is een belangrijke bijkomstigheid. 
Flexwerkers op kantoor hebben geen eigen werkplek, worden nogal eens geconfronteerd met te weinig flexplekken, overlast van omgevingslawaai en gebrek aan privacy. Idealiter zorgt de werkgever voor voldoende flexplekken, privacy en arbotechnisch verantwoord meubilair. 
 
Praktijkrichtlijn NPR 1813:2016 is herziene Nederlandse praktijkrichtlijn voor kantoormeubilair en ergonomische accessoires. Het biedt inkopers, kantoor-en projectinrichters, adviseurs in werkplekinrichting én gebruikers vooral praktische handvatten om goed zitten en verantwoord staan bij kantoorwerk mogelijk te maken. Goed gebruik van werktafels, bureaustoelen en (ergonomische) werkplekaccessoires draagt immers bij aan een veilige en gezonde werkomgeving. De richtlijn is ook te gebruiken voor het beoordelen van de thuiswerkplekken. Ook voor die arbeidsplaatsen is de werkgever immers verantwoordelijk. 
De ondernemingsraad kan met de richtlijn zelf beoordelen of de werkplekken in bedrijf of organisatie voldoen aan wat er voor goede arbeidsomstandigheden op kantoor of thuiswerkplek nodig is.
 
  • Meer informatie over praktijkrichtlijn NPR 1813:2016? Klik hier
  • Zelf als OR aan de slag met het arbobeleid? Klik hier