Geen adviesaanvraag nodig voor één man minder in de cabine van KLM-vliegtuig

Als de KLM besluit om op een deel van haar intercontinentale vluchten met één bemanningslid minder te gaan vliegen stapt de OR naar de Ondernemingskamer (OK) in Amsterdam. De OR vindt dat voor dit besluit een adviesaanvraag nodig is en de bestuurder het besluit niet zonder het advies van de OR had mogen nemen. 
 
De OR vindt dat er sprake is van drie mogelijke gronden voor een adviesplichtig besluit: een besluit is tot belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van de werkzaamheden van de onderneming in de zin van artikel 25 lid 1 onderdeel d WOR of belangrijke wijziging in de organisatie van de onderneming, dan wel in de verdeling van bevoegdheden binnen de onderneming in de zin van artikel 25 lid 1 onderdeel e WOR.
Volgens de OK levert het besluit om met één ‘cabin attendant’ minder te gaan vliegen maar beperkte gevolgen op. Zo verandert het aantal arbeidsplaatsen niet en de service aan passagiers, taakomschrijvingen van de functies en veiligheidsprocedures blijven onveranderd. En maar op 14 procent van alle vluchten wordt deze maatregel uiteindelijk ingevoerd. Er is weliswaar sprake van taakverzwaring voor het personeel (het zelfde werk wordt door minder mensen uitgevoerd), maar dat wordt door de OK niet gezien als een belangrijke wijziging van de werkzaamheden van de onderneming. Van de purser (de leidinggevende van het cabinepersoneel) mag worden verwacht dat hij bij drukte meehelpt. Evenmin is er volgens de OK sprake van een andere verdeling van de bevoegdheden., zodat een adviesaanvraag op die grond ook niet noodzakelijk is. 
Slotconclusie van de Ondernemingskamer: de ondernemer is niet verplicht het besluit ter advies door de OR voor te leggen. 
Voor een OR-advies is een adviesaanvraag niet altijd nodig. De raad kan ook ongevraagd adviseren als daar behoefte aan is. Dat kan ook in de vorm van een initiatiefvoorstel.
 
  • Zelf de uitspraak van de Ondernemingskamer lezen? Klik hier
  • Als OR aan de slag met een adviesaanvraag of een ongevraagd advies? Klik hier