Dwangsom voor foutieve registratie verzuim- en persoonsgegevens

Een zorginstelling die over zijn zieke werknemers ook noteert waarom een werknemer ziek is en wat hij mankeert is door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) op de vingers getikt. En dat er geen sprake is van een vrijblijvend oordeel wordt duidelijk uit de dwangsom die kan worden geïnd als de werkgever zijn werkwijze niet op korte termijn aanpast.
 
Al eerder had de instelling een waarschuwing gekregen over de manier waarop verzuimgegevens van personeel werden vastgelegd. De maatregelen van de organisatie bleken onvoldoende om daarmee aan de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) te voldoen. Zo voerden leidinggevenden  bij kortdurend verzuim zelf in het systeem in of een werknemer arbeidsongeschikt was, zonder daarbij de bedrijfsarts te raadplegen, maar het is juist de bedrijfsarts die gerechtigd is om de mate van arbeidsongeschiktheid te beoordelen. 
Een dwangsom van maximaal € 50.000 kan door de AP worden opgelegd als het op deze manier registreren niet binnen twee maanden stopt. 
 
  • Zelf de uitspraak van de Autoriteit Persoonsgegevens lezen? Klik hier
  • Als OR aan de slag met ziekteverzuim en persoonsgegevens? Klik hier