Zorgvriendelijk werkgeverschap levert lager verzuim op

Werkgevers die rekening houden met de wensen van hun werknemers om werk en zorgtaken te combineren bevorderen daardoor een lager verzuimpercentage. Als werkgevers willen besparen op hun verzuimkosten, dan is het zorgvriendelijk maken van hun personeelsbeleid daarvoor de sleutel. Wel in goed overleg met de OR natuurlijk!
 
Organisaties die flexibel omgaan met zorgtaken zoals mantelzorg, hebben gemiddeld 25% minder ziekteverzuim, hebben 4,3% meer omzetgroei (3% gemiddeld in Nederland), 4% minder personeelsverloop (6% gemiddeld in Nederland) en een hoger percentage vrouwen op topposities (19% vergeleken met 11% gemiddeld in Nederland). Het loont dus in meerdere opzichten om rekening te houden met werknemers die mantelzorgtaken op zich nemen. En aantal mantelzorgers neemt al maar toe. Het percentage werkers met mantelzorgtaken is tussen 2004 en 2014 gestegen van 13 naar 19 procent, dus zo’n beetje één op de vijf werknemers moet zijn werk met zorgtaken zien te combineren.
 
Werknemers kunnen gebruikmaken van de bestaande regelingen voor kortdurend en langdurend zorgverlof. In sommige situaties zal dat onvoldoende zijn, bijvoorbeeld omdat beschikbare tijd alsnog te kort is of de mogelijkheden voor verlof ‘op’ zijn. Het ruimte bieden aan werknemers om een oplossing op maat te zoeken in arbeidstijden of thuiswerken kan dan net genoeg zijn om werk en zorgtaken te blijven combineren zonder dat er verzuim optreedt. 
Organisaties kunnen zelf een onlinescan uitvoeren om te beoordelen hoe het met de mogelijkheden om zorgtaken en werk te combineren staat. Ook de OR zou de scan kunnen maken en de uitkomsten agenderen voor het overleg met de bestuurder. En die zal vast te overtuigen zijn met de financiële voordelen die zorgvriendelijk werkgeverschap met zich meebrengen. 
Natuurlijk hebben gewijzigde regelingen op het gebied van arbeidstijden de instemming van de ondernemingsraad nodig (artikel 27, 1e lid, onderdeel b).
 
  • Zelf de onlinescan zorgvriendelijk werkgeverschap uitvoeren? Klik hier
  • Als OR aan de slag met goed werkgeverschap? Klik hier