Veel vrouwen in team is geen reden voor afwijzing

Als een vrouw solliciteert naar de functie van advocaat-stagiair bij een advocatenkantoor wordt ze afgewezen omdat het team al uit te veel vrouwen bestaat. De sollicitante laat het er niet bij zitten en stapt naar het College voor de Rechten van de Mens. En de OR heeft een taak voor het tegengaan van discriminatie.
In de sollicitatie speelde ook een familiaire kwestie. De vrouw had een relatie met de broer van een net aangenomen werknemer. De relatie van beide broers was niet goed en naar aanleiding van de sollicitatie zegde de zwager van de vrouw zijn arbeidsovereenkomst op. Volgens de vrouw zou het gedoe tussen haar partner en zijn broer geen invloed hebben op haar functioneren. 
Desondanks wordt ze wel afgewezen vanwege die verstoorde familierelatie, maar óók omdat het team voornamelijk uit vrouwen bestond en de voorkeur naar een man uitging. 
 
Het College voor de Rechten van de Mens oordeelt dat er in dit geval onderscheid is gemaakt op grond van geslacht. Het feit dat de sollicitante een vrouw is zou geen rol mogen spelen in de beoordeling of ze benoembaar is voor de functie. Onderscheid naar geslacht mag alleen als het gaan om een geslachtsbepalende functie. Zo mag een man worden geworven voor de rol op toneel van een man, of een vrouw voor de functie van beheerder van een badhuis voor vrouwen. 
Werkgevers mogen voorkeursbeleid voeren, maar dat is aan regels gebonden. Voorkeursbeleid kan alleen gevoerd worden voor vrouwen en is bedoeld om de achterstand van een bepaalde groep – bijvoorbeeld vrouwen, gehandicapten of minderheden – op de arbeidsmarkt te verminderen.
 
De taak van de OR
De ondernemingsraad heeft – op grond van artikel 28 – de wettelijke taak om discriminatie in de organisatie tegen te gaan. Maar ook om de arbeidsdeelname van arbeidsbeperkten en minderheden te bevorderen. Het is dan ook verstandig om het organisatiebeleid voor de werving en selectie van personeel zo af en toe eens onder de loep te nemen. Discriminatie op grond van sekse, afkomst, seksuele geaardheid of ras ligt gemakkelijk op de loer. Verbeteringen kunnen in het overleg met de bestuurder besproken worden, al dan niet in de vorm van een initiatiefvoorstel. 
 
  • Zelf het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens lezen? Klik hier
  • Als OR aan de slag met het wervings- en selectiebeleid? Klik hier