Special over OR & commissaris

De door de SER opgerichte ‘Alliantie Medezeggenschap en Governance’ heeft een digitaal magazine gepubliceerd over de relatie tussen de ondernemingsraad en commissarissen. Deze special is gevuld met tips over de samenwerking tussen bestuur, toezicht én medezeggenschap. Voor elke ondernemingsraad die met een Raad van Commissarissen (RvC) te maken heeft de moeite van het lezen waard.
 
Als ‘gouden’ driehoek in de organisatie hebben Raad van Bestuur (RvB), RvC en ondernemingsraad in ieder geval twee keer per jaar met elkaar te maken. Tijdens het artikel 24-overleg hoort een delegatie van de RvC bij het overleg tussen bestuurder en OR aanwezig te zijn (artikel 24, 2e lid). En dat geldt ook voor de bespreking van adviesaanvragen tijdens de overlegvergadering daarover (artikel 25, 4e lid).
Het magazine besteed veel aandacht aan de mogelijkheden om de relatie tussen OR en RvC te versterken. Er wordt ook een pleidooi gehouden voor het versterken van de samenwerking met nieuwe vormen van medezeggenschap als resultaat. Uit die praktijk wordt de medezeggenschap bij ABN Amro toegelicht. Daar wordt nu met een vaste kern van kleinere raden, omgeven door een flexibele schil van (vrijwillige) participanten. De voordelen: sneller, slagvaardiger en efficiënter opereren, projectmatig en resultaatgericht werken, betere inbedding van de medezeggenschap in de organisatie en verrijking van de besluitvorming door meer diversiteit.
Er zijn feiten en cijfers te vinden, maar ook tips en tricks om de samenwerking in de driehoek te verbeteren.
 
  • Zelf de special over OR en commissaris lezen? Klik hier
  • Zelf als OR aan de slag met de relatie tussen OR en RvC? Klik hier